45856. κηρόω

wax over
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus2570.1

Editions by Text Group (33)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
Galen
De methodo medendi 3 0.2
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 67 5.3
De compositione medicamentorum per genera 147 15.5
De antidotis 4 1.6
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
Lucian of Samosata
Somnium sive vita Luciani 1 5.5
De saltatione 1 1.4
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 4 1.3
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Hippocrates
De articulis 1 0.4
De muliebribus 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 2 1.7
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Vitae Pindari et varia de Pindaro
unknown 1 6.9
Vita Ambrosiana 1 18.4

Passages (17 of 108)

passage   count
1.9 word list | read 4
2.2 word list | read 1
3.1 word list | read 2
3.2 word list | read 1
3.3 word list | read 1
4.8 word list | read 1
5.3 word list | read 8
5.5 word list | read 1
8.1 word list | read 1
8.5 word list | read 12
8.9 word list | read 1
8.10 word list | read 2
9.2 word list | read 6
9.3 word list | read 6
9.6 word list | read 8
10.2 word list | read 9
10.3 word list | read 3