45487. κερατέα

the carob
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1700.1

Editions by Text Group (63)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Posteritate Caini 1 0.9
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Galen
De victu attenuante 1 1.6
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 2 0.1
Old Testament
Genesis 1 0.3
Exodus 2 0.8
Leviticus 1 0.5
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 6 5.6
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 3 0.6
Adversus Mathematicos 1 0.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 6 0.8
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 2 1.0
Anonymus Londinensis
Iatrica 4 2.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 1 0.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Onomasticon 1 0.8
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 1.2
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 4 1 4.2
Declamatio 12 1 2.4
Declamatio 46 1 2.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 43 3.9
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6 0.2
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 5 0.2
Ammonius
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 3 0.2
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 9 0.9
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 2 5.7
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 2 0.8
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3

Passages (1 of 113)

remove

Libanius, Oratio 4

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00404.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
38 word list | read 1