45314. Κελτικός

Celtic, Gallic
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus2480.1

Editions by Text Group (43)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 2 2.6
unknown 1 0.9
Fabius Maximus 1 1.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Galen
De locis affectis 1 0.1
De methodo medendi 1 0.1
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 3 0.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 31 2.4
De compositione medicamentorum per genera 6 0.6
De antidotis 16 6.6
De theriaca ad Pisonem 2 1.6
Lucian of Samosata
Bis accusatus sive tribunalia 1 1.7
Arrian
Anabasis 2 0.3
Cynegeticus 5 8.2
Tactica 2 2.2
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
Meteorologica 1 0.3
Agathemerus
Geographiae informatio 1 5.6
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 3 0.8
Pausanias
Description of Greece 7 0.3
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 5 1.6
De theriaca ad Pamphilianum 1 5.0
Appianus of Alexandria
Italy 1 8.8
Gallic History 2 9.5
Hannibalic War 3 3.0
Illyrian Wars 2 4.0
Civil Wars 57 4.7
Mithridatic Wars 1 0.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
unknown
unknown 1 0.2
Anna Comnena
Alexias 19 1.4
Alexias 19 1.3
Alexias 19 1.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 9 0.3
Argumenta 1 0.4
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 10 1.6
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Polybius.
Histories* 3 0.1

Passages (2 of 197)

remove

Appianus of Alexandria, Gallic History

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg005.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
I word list | read 1
XV word list | read 1