45121. καυσόω

heat
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus360.0

Editions by Text Group (16)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Second Epistle of Peter 2 17.2
Galen
De tremore, palpitatione, convulsione et rigore 2 2.2
De difficultate respirationis 1 0.3
De crisibus 1 0.3
In Hippocratis De victu acutorum 5 0.7
In Hippocratis Epidemiarum I 6 0.4
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 4 0.4
Hippocrates
Epidemiarum 2 0.5
Aphorismi 1 1.3
Coa praesagia 1 0.9
De morbis I 3 0.9
De affectionibus 1 1.3
De crisibus 2 9.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 3.8
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1

Passages (2 of 30)

remove

Hippocrates, De morbis I

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg023.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.29 word list | read 2
1.33 word list | read 1