44888. κατήφεια

dejection, sorrow, shame
logeion_003
 countfreq. per 10K
core70.1
corpus820.0

Editions by Text Group (60)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
unknown 2 2.6
Publicola 1 1.7
Comparison of Solon and Publicola 1 10.2
unknown 1 1.2
Fabius Maximus 1 1.3
Alcibiades 1 0.9
unknown 1 1.0
unknown 1 1.0
unknown 1 1.0
Philo Judaeus
De Cherubim 1 1.3
De Plantatione 1 1.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 1 0.8
De Josepho 2 1.6
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
James 1 5.4
Apollonius, Dyscolus
De constructione 1 0.2
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 2 0.6
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 3 0.4
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 1 4.8
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Libanius
Oratio 1 1 0.4
Oratio 35 1 3.8
Oratio 41 1 5.6
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 30 1 1.9
Declamatio 47 1 2.3
Declamatio 48 1 1.9
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Apollonius Rhodius
Argonautica* 3 0.7
Homer
Iliad* 3 0.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (1 of 80)

remove

Anna Comnena, Alexias

urn:cts:greekLit:tlg2703.tlg001.opp-grclat1

read in Scaife Viewer
passage   count
3.8 word list | read 1