44203. κατασκάπτω

to dig down, destroy utterly, rase to the ground, overthrow
logeion_003
 countfreq. per 10K
core200.1
corpus2810.1

Editions by Text Group (99)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 5 2.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 4 0.3
Euripides
Heracles* 1 1.1
Heracles 1 1.1
Plutarch
unknown 1 1.1
Publicola 2 3.4
unknown 3 2.7
unknown 3 3.2
unknown 1 1.0
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5 0.2
Deipnosophistae 5 0.2
Isocrates
Against Lochites 1 8.4
On the team of horses 1 3.3
Panegyricus* 1 0.9
Plataicus 3 8.8
Antidosis 1 0.5
Sophocles
Philoctetes 1 1.0
Oedipus at Colonus* 1 0.9
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Philo Judaeus
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Aristophanes
Clouds* 1 0.9
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Arrian
Anabasis 9 1.1
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Aesop
Fabulae 1 0.2
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Old Testament
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 2 1.0
Isaias 2 0.5
Lysias
Against Eratosthenes 1 1.9
Against Eratosthenes 1 1.9
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 3 5.8
Polybius.
Histories* 10 0.3
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 2 1.2
Punic Wars 8 3.0
Illyrian Wars 1 2.0
Syrian Wars 3 2.1
Mithridatic Wars 2 0.8
Civil Wars 6 0.5
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 7 1.1
Excerpta Polyaeni 2 1.2
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
unknown
unknown 7 1.1
unknown 2 1.2
Athenagoras
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 5 0.2
Demonstratio Evangelica 4 0.2
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Onomasticon 1 0.8
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Origen
Contra Celsum 2 0.1
De oratione 1 0.3
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 17 6.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 6 1.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Libanius
Oratio 30 3 5.8
Oratio 42 1 2.1
Oratio 46 1 2.5
Oratio 47 1 2.9
Oratio 62 1 1.8
Declamatio 5 1 1.3
Declamatio 12 1 2.4
Declamatio 13 1 1.8
Declamatio 17 3 4.5
Declamatio 30 1 1.9
Declamatio 41 1 2.5
Declamatio 42 1 2.1
Declamatio 48 1 1.9
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 37 1.1
Annals of Rome 12 1.3
Argumenta 5 2.1
John Philoponus
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 4 0.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 10 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 3 0.4

Passages (2 of 250)

remove

Herodian, Ab excessu divi Marci

urn:cts:greekLit:tlg0015.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
3.6.9 word list | read 1
8.4.8 word list | read 1