44068. κατάρα

a curse
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus1820.1

Editions by Text Group (65)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Alcibiades 1 0.9
unknown 1 1.0
Herodotus
The Histories* 3 0.2
Philo Judaeus
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Fuga Et Inventione 1 0.9
New Testament
Epistle to the Galatians 2 8.3
James 1 5.4
Plato
Alcibiades 2 1 2.2
Aeschylus
Seven Against Thebes 1 2.0
Pausanias
Description of Greece 7 0.3
Old Testament
Genesis 2 0.6
Deuteronomium 9 4.0
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 2 1.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
unknown 5 2.5
Isaias 4 1.0
Apollodorus
Library 1 0.4
Justin Martyr
Apology 1 0.7
Dialogue with Trypho 13 2.4
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 4 6.3
Polycarp
Epistula ad Philippenses 1 7.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 20 1.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 17 0.9
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 30) 2 4.0
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Homiliae In Lucam 1 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 56 1 4.4
Oratio 58 1 3.2
Declamatio 12 1 2.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Sindbad the Philosopher
Narrationes de Syntipa 1 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 6 0.5
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 18 6.3
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 7 0.4
unknown 1 0.9
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (1 of 138)

passage   count
260 word list | read 1