43764. κατανέμω

to distribute, allot, assign
logeion_003
 countfreq. per 10K
core70.1
corpus430.0

Editions by Text Group (25)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 1.0
Pericles* 1 1.0
Isocrates
Plataicus 2 5.9
Nicocles or the Cyprians 1 2.5
Xenophon
Cyropaedia 1 0.1
Arrian
Anabasis 4 0.5
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Plato
Republic* 1 0.1
Polybius.
Histories* 2 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (3 of 41)

remove

Dio Chrysostom, Orationes

urn:cts:greekLit:tlg0612.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7.29 word list | read 1
7.38 word list | read 1
7.39 word list | read 1