43686. καταμέμφομαι

to find great fault with, blame greatly, accuse
logeion_003
 countfreq. per 10K
core190.1
corpus1190.1

Editions by Text Group (60)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Isocrates
Antidosis 2 1.1
To Philip 1 1.1
Panathenaicus 1 0.6
Philo Judaeus
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Xenophon
Apology 1 4.5
Cyropaedia 1 0.1
Hiero 1 1.6
Agesilaus* 2 2.5
Pindar
Nemean* 1 1.9
Galen
De placitis Hippocratis et Platonis 1 0.1
De differentiis pulsuum 1 0.2
De diebus decretoriis 1 0.4
Lucian of Samosata
De parasito sive artem esse parasiticam 1 1.5
Apollonius, Dyscolus
De constructione 1 0.2
Aristoxenus
Harmonics 1 0.7
Aesop
Fabulae 2 0.5
Polybius.
Histories* 13 0.4
Apollodorus
Library 1 0.4
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 2 1.4
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 4 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 5 0.2
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Vita Constantini 4 1.0
De Laudibus Constantini 1 0.5
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 5 0.4
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Libanius
Oratio 54 2 3.3
Oratio 59 2 1.5
Declamatio 13 1 1.8
Declamatio 23 1 1.2
Declamatio 28 1 5.8
Declamatio 37 1 3.3
Declamatio 50 1 2.7
Anna Comnena
Alexias 5 0.4
Alexias 6 0.4
Alexias 6 0.4
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 5 0.9
Epigrammata 2 3.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 2 0.5

Passages (1 of 118)

remove

Libanius, Declamatio 23

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00523.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
68 word list | read 1