43459. κατακοσμέω

to set in order, arrange
logeion_003
 countfreq. per 10K
core60.0
corpus600.0

Editions by Text Group (37)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Xenophon
Hiero 1 1.6
Plato
Statesman 1 0.5
Phaedrus 1 0.6
Republic* 1 0.1
Old Testament
Exodus 1 0.4
Isaias 1 0.3
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Polyaenus Macedo
Excerpta Polyaeni 1 0.6
unknown
unknown 1 0.6
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 6 0.6
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 2 2.6
Vita Constantini 3 0.8
Oration of Constantine 3 2.6
De Laudibus Constantini 1 0.5
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Libanius
Oratio 1 1 0.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Methodius
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 5 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Homer
Iliad* 1 0.1
Odyssey* 1 0.1
Polybius.
Histories* 3 0.1

Passages (3 of 56)

remove

Eusebius, Praeparatio Evangelica

urn:cts:greekLit:tlg2018.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
9.34.8 word list | read 1
9.40.7 word list | read 1
11.34.3 word list | read 1