43225. καταδοχή

receiving back, restoration
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus110.0

Editions by Text Group (8)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Categorias Commentarium 3 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (1 of 9)

passage   count
3.3 word list | read 1