4262. ἀμήν

verily, of a truth, so be it
logeion_003
 countfreq. per 10K
core500.4
corpus3450.2

Editions by Text Group (55)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Gospel according to Matthew 31 15.9
Mark 13 10.8
Gospel of Luke 6 2.9
Gospel according to John* 50 29.6
1 Corinthians 1 1.4
Second Corinthians 1 2.1
Revelation 6 5.7
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Quis dives salvetur 3 3.2
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Justin Martyr
Apology 3 2.1
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 1 3.7
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 7 9.8
The Testament of Abraham Recension B 1 3.0
Eusebius
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Demonstratio Evangelica 2 0.1
De Ecclesiastica Theologia 6 3.7
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 11 0.6
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 19 1.2
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 7 3.0
Exhortatio ad martyrium 2 1.6
De oratione 6 2.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 10 3.9
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 1 2.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 8 2.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 7 0.8
Epistula ad Africanum 1 2.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Libanius
Declamatio 11 1 3.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Religiosa 5 1.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 31 1.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 6 0.7
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 12 2.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 7 0.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 8 0.7
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 6 1.7
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 2 0.7
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 18 1.1
Catena in epistulam Joannis i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 14.6
Commentarius In Apocalypsin 7 0.8
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 4 1.7

Passages (8 of 239)

remove

Origen, In Jeremiam (Homiliae 12-20)

urn:cts:greekLit:tlg2042.tlg021.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
12.2 word list | read 1
12.12 word list | read 1
13.3 word list | read 1
15.6 word list | read 1
16.10 word list | read 1
17.6 word list | read 1
19.15 word list | read 1
20.8 word list | read 1