42518. κάμπη

caterpillar
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus250.0

Editions by Text Group (6)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De anatomicis administrationibus 1 0.1
Aristotle
Historia animalium 4 0.4
Simplicius
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 9 1.4
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 9 1.4

Passages (1 of 10)

remove

Galen, De anatomicis administrationibus

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg011.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
7.15 word list | read 1