4235. ἀμεταστρεπτί

without turning, straight forward
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus310.0

Editions by Text Group (21)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Sobrietate 1 2.9
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Migratione Abrahami 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Virtutibus 1 0.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 3 3.4
De Vita Contemplativa 1 2.2
Xenophon
Symposium 1 1.0
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 2 1.2
Syrian Wars 2 1.4
Civil Wars 2 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Plato
Republic* 1 0.1

Passages (2 of 30)

remove

Appianus of Alexandria, Syrian Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg013.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
4.20 word list | read 1
6.36 word list | read 1