42004. κακοποιός

ill-doing, mischievous
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus910.0

Editions by Text Group (28)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
First Epistle of Peter 2 11.3
Aristotle
Physica 1 0.2
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 43 11.7
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Maximus, Astrologus
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 2 9.4
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 2 0.9
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 4 0.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Gregorius Nazianzenus
Adversus Eunomianos (Orat. 27) 1 4.8
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 3 0.4
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 6 0.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 3 2.6
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 1 10.5
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 2 0.4
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Pindar
Nemean* 1 1.9
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (2 of 79)

passage   count
4 word list | read 1
12 word list | read 1