41651. καθολικός

general
logeion_003
 countfreq. per 10K
core100.1
corpus7750.4

Editions by Text Group (119)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
Institutio logica 2 2.2
In Hippocratis De victu acutorum 2 0.3
In Hippocratis Epidemiarum I 11 0.7
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 2 0.2
Apollonius, Dyscolus
De constructione 4 0.9
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 5 1.9
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 13 3.5
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 2 1.1
De optima secta ad Thrasybulum 3 1.7
Polybius.
Histories* 10 0.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 4 0.8
Adversus Mathematicos 9 0.8
Artemidorus
Onirocriticon 2 0.3
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 5 1.7
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 1 0.2
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 16 0.4
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 20 1.2
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 13 0.7
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 5 0.7
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 5 18.4
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 1 0.3
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2 0.2
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 8 1.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 15 1.5
Historia Ecclesiastica 19 1.9
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Vita Constantini 7 1.8
Epiphanius
Ancoratus 8 2.0
Panarion (Adversus Haereses) 14 0.7
Porphyrius
In Aristotelis Categorias Expositio Per Interrogationem Et Responsionem 3 0.9
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.8
Marcellus
Fragmenta 1 0.9
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 3 0.2
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
De oratione 4 1.4
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Homiliae In Lucam 1 0.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 2 4.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 4 0.4
Fragmenta In Jeremiam (E Philocalia) 1 13.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 12 1.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 22 2.2
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 20 1.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 15 2.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 23 4.6
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 14 0.5
In Aristotelis Categorias Commentarium 7 0.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 22 0.5
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 4 0.3
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 9 1.3
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 51 3.0
unknown 36 2.5
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 36 2.5
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 3 0.6
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 5 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 19 0.6
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 8 2.3
In Aristotelis Categorias Commentarius 2 0.7
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 5 0.6
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 6 0.3
Olympiodorus
Prolegomena 13 2.1
In Aristotelis Meteora Commentaria 6 0.5
Elias
In Porphyrii Isagogen 12 3.4
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 12 2.0
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 34 4.4
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 4 0.2
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 2 0.3
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 2 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 3 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 20 3.0
Historia Ecclesiastica 19 2.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 4 0.5
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 6 0.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 6 0.5
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 6 0.6
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.0
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 0.3
unknown 2 1.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 1 10.5
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Scholia in Euclidem
Scholia in Euclidis Data 1 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 4 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 11 4.0

Passages (3 of 393)

passage   count
2.196 word list | read 2
2.197 word list | read 1
3.205 word list | read 1