41429. ἰώ

oh!
logeion_003
 countfreq. per 10K
core980.7
corpus3120.1

Editions by Text Group (63)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Heracles* 8 9.2
Heracles 8 9.2
Bacchae* 7 8.4
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Sophocles
Trachiniae 5 6.2
Antigone* 10 12.4
Ajax* 19 21.8
Oedipus Tyrannus* 8 7.7
Electra 6 6.2
Philoctetes 5 5.1
Oedipus at Colonus* 14 12.0
Tracking Satyrs 2 8.5
Aristophanes
Clouds* 5 4.7
Birds* 5 4.2
Lysistrata 1 1.1
Frogs* 2 2.0
Xenophon
On Hunting 1 1.0
Aeschylus
Suppliant Maidens 7 14.7
Suppliant Maidens 5 9.2
Persians* 13 25.6
Persians 15 26.5
Prometheus Bound 6 10.4
Prometheus Bound 6 9.8
Seven Against Thebes 27 54.1
Agamemnon 25 31.4
Agamemnon 23 26.3
Libation Bearers 7 13.3
Eumenides* 7 13.7
Old Testament
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 2 1.2
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 1 0.5
Isaias 1 0.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 1 3.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 9 5.8
Porphyrius
Zetemata codicis Vaticani 3 2.9
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 4 0.2
Fragmenta in Librum Primum Regnorum (In Catenis de Samuelis et Regnorum) 1 4.7
Homiliae In Lucam 1 0.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 1 1 0.4
Declamatio 4 1 1.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 5 0.4
Alexias 5 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 6 0.4
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (8 of 259)

passage   count
1.609 word list | read 1
1.682 word list | read 1
1.694 word list | read 1
1.1460 word list | read 2
1.1497 word list | read 1
1.1597 word list | read 1
1.1818 word list | read 1
1.2295 word list | read 1