41103. ἰσόπλευρος

with equal sides
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus3040.1

Editions by Text Group (54)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
Galen
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De placitis Hippocratis et Platonis 6 0.6
In Hippocratis De articulis 1 0.2
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 1 1.6
Plato
Theaetetus 2 0.8
Arrian
Anabasis 1 0.1
Tactica 2 2.2
Aristotle
Analytica priora 3 0.5
Analytica priora 3 0.5
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
Physica 2 0.3
Topica 2 0.4
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 9 3.4
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 3 0.2
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2 0.5
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 5 0.3
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 3 0.8
Euclid
Elements 110 6.7
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 3 1.0
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2 0.2
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 2 1.3
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 23 0.8
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
unknown 28 1.9
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 28 1.9
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 4 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 8 0.3
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 1 0.3
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 2 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 2 0.2
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 5 0.7
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 3 0.1
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 3 0.6
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 5 18.3
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0
Xenophon
Anabasis* 1 0.2

Passages (1 of 113)

passage   count
1 word list | read 5