4085. ἄμαχος

without battle
logeion_003
 countfreq. per 10K
core130.1
corpus1830.1

Editions by Text Group (88)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Comparison of Solon and Publicola 1 10.2
unknown 1 0.9
Alcibiades 1 0.9
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Isocrates
To Philip 1 1.1
unknown
unknown 1 4.5
Philo Judaeus
De Agricultura 1 1.1
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 4 1.3
De Virtutibus 1 0.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Aristophanes
Lysistrata 2 2.3
New Testament
First Timothy 1 5.9
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Cyropaedia 2 0.2
Galen
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
Plato
Charmides 1 1.1
Republic* 2 0.2
Lucian of Samosata
Juppiter tragoedus 1 1.5
Gallus 1 1.8
Vitarum auctio 1 2.8
Bis accusatus sive tribunalia 1 1.7
Toxaris vel amicitia 1 1.0
Tyrannicida 1 3.4
Arrian
Anabasis 1 0.1
Aeschylus
Persians 2 3.5
Agamemnon 2 2.5
Agamemnon 2 2.3
Libation Bearers 1 1.9
Persians* 2 3.9
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Old Testament
unknown 1 0.5
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Hannibalic War 3 3.0
Illyrian Wars 1 2.0
Syrian Wars 1 0.7
Civil Wars 4 0.3
Mithridatic Wars 1 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Polyaenus Macedo
Excerpta Polyaeni 1 0.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 5 0.7
unknown
unknown 1 0.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 2 0.5
De Laudibus Constantini 2 1.0
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 3 1.0
Libanius
Oratio 11 1 0.6
Declamatio 7 1 5.1
Declamatio 24 1 4.1
Declamatio 25 1 2.7
Declamatio 26 1 2.7
Declamatio 32 2 4.6
Declamatio 36 1 2.6
Anna Comnena
Alexias 9 0.6
Alexias 11 0.8
Alexias 11 0.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Religiosa 2 0.4
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 23 0.8
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 4.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 4 0.6
Scholia in Pindarum Pythian Odes 3 0.6
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Gregorius
Orationes XIII-XXX 1 1.6
Herodotus
The Histories* 4 0.2
Pindar
Olympian* 2 3.2
Isthmean* 1 3.2
Pythian* 1 1.3
Sophocles
Antigone* 1 1.2

Passages (1 of 160)

passage   count
137 word list | read 1