40597. Ἰνδός

an Indian
logeion_003
 countfreq. per 10K
core440.3
corpus8500.4

Editions by Text Group (100)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 2 3.1
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 3 1.3
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Plutarch
unknown 1 1.0
unknown 5 2.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 18 0.7
Deipnosophistae 17 0.7
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Herodotus
The Histories* 34 1.7
Philo Judaeus
De Somniis (Lib. I-Ii) 2 0.8
De Abrahamo 1 0.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Quod Omnis Probus Liber Sit 3 4.0
Xenophon
Cyropaedia 25 2.9
Galen
De temperamentis 1 0.4
De temperamentis 1 0.4
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De purgantium medicamentorum facultate 1 3.3
De antidotis 1 0.4
Lucian of Samosata
De sacrificiis 1 5.5
De sacrificiis 1 5.5
De morte Peregrini 1 2.3
Fugitivi 1 3.1
De saltatione 3 4.3
Arrian
Anabasis 277 34.7
Indica 137 100.8
Tactica 2 2.2
Aristotle
Historia animalium 3 0.3
Magna Moralia 1 0.4
Meteorologica 1 0.3
De sophisticis elenchis 1 0.7
Topica 1 0.2
Agathemerus
Geographiae informatio 3 16.8
Pausanias
Description of Greece 17 0.8
pseudo-Galen
De optima secta ad Thrasybulum 1 0.6
Polybius.
Histories* 8 0.2
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 5 0.9
Adversus Mathematicos 2 0.2
Apollodorus
Library 2 0.7
Appianus of Alexandria
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 1 0.4
Syrian Wars 6 4.2
Mithridatic Wars 1 0.4
Civil Wars 4 0.3
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 1 0.2
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Dio Chrysostom
Orationes 19 1.0
Polyaenus Macedo
Strategemata 20 3.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 2 0.3
unknown
unknown 20 3.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Oracula Sibyllina
Oracula 7 2.6
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 13 0.6
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Demonstratio Evangelica 3 0.2
Vita Constantini 6 1.6
Epiphanius
Ancoratus 3 0.7
Origen
Contra Celsum 10 0.6
Homiliae In Lucam 1 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 11 1.0
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 10 1.0
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 11 3.6
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 5 0.7
Libanius
Oratio 57 1 2.4
Oratio 61 1 6.3
Characteres Epistolici [Sp.] 1 4.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 12 1.1
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 7 1.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 18 0.5
Annals of Rome 14 1.5
Argumenta 1 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Historia Ecclesiastica 4 0.6
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 5 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 1 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 4 0.2

Passages (186 of 582)

remove

Arrian, Anabasis

urn:cts:greekLit:tlg0074.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
3.8.3 word list | read 1
3.8.4 word list | read 1
3.8.6 word list | read 2
3.11.5 word list | read 1
3.13.1 word list | read 1
3.14.5 word list | read 1
3.15.1 word list | read 1
3.25.8 word list | read 3
3.28.1 word list | read 1
3.29.2 word list | read 2
4.15.6 word list | read 1
4.22.3 word list | read 1
4.22.6 word list | read 2
4.22.7 word list | read 2
4.22.8 word list | read 1
4.24.3 word list | read 2
4.24.4 word list | read 2
4.24.5 word list | read 1
4.25.3 word list | read 1
4.26.1 word list | read 1
4.26.4 word list | read 1
4.26.5 word list | read 2
4.27.2 word list | read 1
4.27.3 word list | read 2
4.27.4 word list | read 1
4.28.2 word list | read 1
4.28.5 word list | read 2
4.28.6 word list | read 4
4.29.3 word list | read 1
4.29.4 word list | read 3
4.29.6 word list | read 1
4.30.1 word list | read 2
4.30.2 word list | read 1
4.30.4 word list | read 1
4.30.7 word list | read 3
4.30.8 word list | read 1
4.30.9 word list | read 1
5.1.1 word list | read 2
5.1.2 word list | read 3
5.1.5 word list | read 1
5.1.6 word list | read 1
5.2.6 word list | read 1
5.3.3 word list | read 1
5.3.4 word list | read 2
5.3.5 word list | read 2
5.3.6 word list | read 2
5.4.1 word list | read 7
5.4.2 word list | read 4
5.4.3 word list | read 5
5.4.4 word list | read 1
5.4.5 word list | read 1
5.5.1 word list | read 3
5.5.4 word list | read 1
5.5.5 word list | read 1
5.6.2 word list | read 4
5.6.3 word list | read 2
5.6.6 word list | read 1
5.6.7 word list | read 1
5.6.8 word list | read 3
5.8.1 word list | read 1
5.8.2 word list | read 4
5.8.3 word list | read 2
5.8.4 word list | read 2
5.8.5 word list | read 1
5.9.4 word list | read 1
5.11.3 word list | read 1
5.12.1 word list | read 1
5.14.2 word list | read 1
5.14.3 word list | read 1
5.14.4 word list | read 1
5.15.2 word list | read 1
5.16.1 word list | read 1
5.16.2 word list | read 1
5.16.4 word list | read 1
5.17.1 word list | read 2
5.17.2 word list | read 2
5.17.3 word list | read 1
5.17.4 word list | read 1
5.17.6 word list | read 1
5.17.7 word list | read 1
5.18.1 word list | read 1
5.18.2 word list | read 2
5.18.4 word list | read 1
5.18.6 word list | read 1
5.18.7 word list | read 1
5.19.3 word list | read 2
5.19.4 word list | read 1
5.20.2 word list | read 1
5.20.6 word list | read 2
5.20.8 word list | read 1
5.20.10 word list | read 4
5.21.1 word list | read 1
5.21.2 word list | read 1
5.21.4 word list | read 1
5.21.5 word list | read 1
5.22.1 word list | read 1
5.22.2 word list | read 2
5.22.3 word list | read 1
5.22.5 word list | read 1
5.22.7 word list | read 1
5.23.1 word list | read 1
5.23.2 word list | read 3
5.23.4 word list | read 1
5.23.6 word list | read 1
5.24.4 word list | read 1
5.24.5 word list | read 1
5.24.6 word list | read 1
5.24.8 word list | read 2
5.25.1 word list | read 1
5.25.5 word list | read 1
5.27.7 word list | read 1
5.29.4 word list | read 1
6.1.1 word list | read 1
6.1.2 word list | read 1
6.1.3 word list | read 2
6.1.4 word list | read 1
6.1.5 word list | read 4
6.2.1 word list | read 2
6.2.3 word list | read 1
6.3.1 word list | read 1
6.3.4 word list | read 2
6.3.5 word list | read 3
6.4.2 word list | read 1
6.4.3 word list | read 1
6.6.1 word list | read 1
6.6.4 word list | read 1
6.7.6 word list | read 1
6.8.4 word list | read 1
6.8.6 word list | read 2
6.8.7 word list | read 1
6.9.1 word list | read 1
6.9.4 word list | read 1
6.9.5 word list | read 2
6.9.6 word list | read 1
6.11.1 word list | read 1
6.13.3 word list | read 1
6.14.1 word list | read 1
6.14.2 word list | read 1
6.14.3 word list | read 1
6.14.4 word list | read 1
6.14.5 word list | read 4
6.15.1 word list | read 2
6.15.2 word list | read 1
6.15.4 word list | read 3
6.15.5 word list | read 1
6.15.6 word list | read 1
6.16.2 word list | read 1
6.16.3 word list | read 1
6.16.5 word list | read 1
6.17.2 word list | read 1
6.17.4 word list | read 2
6.18.2 word list | read 2
6.18.4 word list | read 1
6.18.5 word list | read 1
6.19.5 word list | read 2
6.20.1 word list | read 1
6.20.2 word list | read 3
6.20.4 word list | read 2
6.21.3 word list | read 1
6.24.2 word list | read 1
6.24.3 word list | read 1
6.25.4 word list | read 1
6.27.2 word list | read 2
6.28.2 word list | read 1
6.28.3 word list | read 1
6.28.6 word list | read 1
6.29.2 word list | read 1
7.1.1 word list | read 1
7.1.5 word list | read 1
7.2.2 word list | read 1
7.2.4 word list | read 1
7.3.3 word list | read 3
7.3.6 word list | read 1
7.4.2 word list | read 2
7.5.5 word list | read 1
7.5.6 word list | read 1
7.9.8 word list | read 1
7.10.6 word list | read 1
7.10.7 word list | read 2
7.16.2 word list | read 1
7.16.3 word list | read 1
7.18.1 word list | read 1
7.18.6 word list | read 1
7.19.1 word list | read 1
7.20.1 word list | read 2
7.20.8 word list | read 1