39666. θυεία

a mortar
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus1040.0

Editions by Text Group (16)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Galen
De methodo medendi 1 0.1
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 9 0.7
De compositione medicamentorum per genera 72 7.6
De antidotis 7 2.9
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
Aesop
Fabulae 1 0.2
pseudo-Galen
De theriaca ad Pamphilianum 3 15.1
Hippocrates
De affectionibus interioribus 2 1.2
De muliebribus 1 0.2
Aristophanes
Clouds* 1 0.9
Frogs* 1 1.0

Passages (39 of 63)

passage   count
1.4 word list | read 4
1.5 word list | read 1
1.16 word list | read 1
1.19 word list | read 1
2.2 word list | read 3
2.4 word list | read 1
2.8 word list | read 1
2.9 word list | read 1
2.10 word list | read 3
2.11 word list | read 1
2.14 word list | read 1
2.17 word list | read 1
2.19 word list | read 1
2.22 word list | read 4
3.2 word list | read 1
3.3 word list | read 1
3.4 word list | read 1
3.5 word list | read 1
4.6 word list | read 1
4.7 word list | read 1
4.13 word list | read 5
4.14 word list | read 2
5.2 word list | read 2
5.3a word list | read 4
5.4 word list | read 2
5.7 word list | read 1
5.12 word list | read 2
6.2 word list | read 2
6.6 word list | read 2
6.11 word list | read 1
6.12 word list | read 1
6.15 word list | read 3
6.16 word list | read 1
6.17 word list | read 1
7.6 word list | read 1
7.8 word list | read 2
7.12 word list | read 2
7.13 word list | read 1
7.16 word list | read 7