39641. θρύπτω

to break in pieces, break small
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus1240.1

Editions by Text Group (58)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.0
unknown 1 1.2
Alcibiades 1 0.9
unknown 1 1.0
unknown 1 20.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 5 0.2
Deipnosophistae 5 0.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 2 1.5
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 1 0.9
De Plantatione 1 1.1
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Decalogo 1 1.2
De Aeternitate Mundi 1 1.1
Xenophon
Symposium 2 1.9
Galen
De differentiis febrium 1 0.5
De locis affectis 1 0.1
De methodo medendi 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 16 1.2
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 4 0.3
De theriaca ad Pisonem 3 2.4
Plato
Cratylus 1 0.5
Parmenides 1 0.6
Phaedrus 2 1.1
Lucian of Samosata
Gallus 1 1.8
Revivescentes sive piscator 1 1.5
Bis accusatus sive tribunalia 4 6.7
Aeschylus
Agamemnon 1 1.1
Aristotle
De anima 2 0.9
De anima 2 0.9
De partibus animalium 1 0.3
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 3 0.2
Hippocrates
De glandulis 1 5.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 6 0.8
Alexander of Aphrodisias
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 2 0.9
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 4 0.7
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Eusebius
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Libanius
Oratio 48 1 2.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Simplicius
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 5 0.4
John Philoponus
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 6 0.2
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 3 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 3 0.4
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 4 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (1 of 96)

passage   count
1 word list | read 1