39541. θρέψις

nourishing
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus1750.1

Editions by Text Group (48)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
Ars Medica 2 1.2
De elementis ex Hippocrate 2 1.4
De temperamentis 4 1.4
De naturalibus facultatibus 33 10.0
De usu partium corporis humani I-XI 16 0.8
De utilitate respirationis 5 8.2
De semine 6 2.9
De bono habitu 1 11.9
De usu pulsuum 1 2.2
De placitis Hippocratis et Platonis 5 0.5
De sanitate tuenda 6 0.9
De rebus boni malique suci 2 2.0
De ptisana 1 4.5
De symptomatum differentiis 3 4.5
De symptomatum causis 9 3.1
De inaequali intemperie 1 3.2
De difficultate respirationis 2 0.6
De locis affectis 1 0.1
De causis pulsuum 2 0.6
De praesagitione ex pulsibus 2 0.6
De methodo medendi 2 0.1
De venae sectione adversus Erasistratum 2 3.3
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Institutio logica 1 1.1
In Hippocratis De natura hominis 2 0.8
In Hippocratis De victu acutorum 7 1.0
In Hippocratis Epidemiarum I 6 0.4
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 9 0.9
Adversus Lycum 1 1.3
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
De temperamentis 4 1.4
pseudo-Galen
Ad Gaurum quomodo animetur fetus 2 1.9
Introductio seu medicus 1 0.6
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 4 1.4
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 1 0.1
In Librum De Sensu Commentarium 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 3 0.2
John Philoponus
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 3 0.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 11 0.4
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Homer
Iliad* 1 0.1
Plato
Crito* 1 2.2

Passages (15 of 114)

remove

Galen, De naturalibus facultatibus

urn:cts:greekLit:tlg0057.tlg010.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.5 word list | read 2
1.7 word list | read 1
1.8 word list | read 3
1.9 word list | read 1
1.10 word list | read 1
1.11 word list | read 1
1.12 word list | read 1
1.17 word list | read 1
2.4 word list | read 3
2.6 word list | read 10
3.1 word list | read 2
3.4 word list | read 1
3.9 word list | read 1
3.13 word list | read 2
3.15 word list | read 3