39397. θλάω

to crush, bruise
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus90.0

Editions by Text Group (8)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hesiod
Sheild of Heracles 1 13.3
Galen
De causis morborum 1 1.7
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Old Testament
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Homer
Iliad* 2 0.2
Odyssey* 1 0.1

Passages (1 of 9)

remove

Hesiod, Sheild of Heracles

urn:cts:greekLit:tlg0020.tlg003.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
140 word list | read 1