39105. θεσπέσιος

divinely sounding, divinely sweet
logeion_003
 countfreq. per 10K
core560.4
corpus4880.2

Editions by Text Group (71)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 0.5
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Homeric Hymns
Hymn 3 to Delian and Pythian Apollo 1 11.4
Philo Judaeus
De Plantatione 1 1.1
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 3 0.5
De Virtutibus 1 0.8
Plato
Theaetetus 1 0.4
Republic* 3 0.3
Lucian of Samosata
Gallus 1 1.8
De sacrificiis 1 5.5
De sacrificiis 1 5.5
Adversus indoctum et libros multos ementem 1 2.6
Philopseudes sive incredulus 2 3.2
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Aristotle
Ars Poetica 1 0.9
Ars Poetica* 1 0.9
Clement of Alexandria
Protrepticus 3 1.3
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 3 0.4
Oracula Sibyllina
Oracula 5 1.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 3 0.3
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Demonstratio Evangelica 5 0.3
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Vita Constantini 2 0.5
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Marcellus
Fragmenta 2 1.7
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 11 1.0
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 5 1.0
Joannes Zonaras
Annals of Rome 5 0.1
Agathias Scholasticus
Historiae 3 0.5
Epigrammata 1 1.7
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 7 1.0
Historia Ecclesiastica 8 1.2
Historia Religiosa 25 5.6
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 199 6.7
Catenae (Novum Testamentum)
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 8 0.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 9 1.8
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 25 2.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 30 1.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 5.6
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 12 1.0
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 1.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 4 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 4 0.6
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Apollonius Rhodius
Argonautica* 6 1.4
Aristophanes
Birds* 1 0.8
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Hesiod
Theogony* 4 5.2
Homer
Iliad* 20 1.6
Odyssey* 16 1.7
Pindar
Isthmean* 2 6.5
Nemean* 1 1.9
Pythian* 1 1.3

Passages (254)

Select a work on the left to show passages in that work containing θεσπέσιος.