39015. θερίζω

to do summer-work, to mow, reap
logeion_003
 countfreq. per 10K
core110.1
corpus2240.1

Editions by Text Group (86)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Hegemonius
Acta Archelai 3 12.6
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 8 0.3
Deipnosophistae 8 0.3
Philo Judaeus
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 5 2.0
De Josepho 1 0.8
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Gospel according to Matthew 3 1.5
Gospel of Luke 3 1.4
1 Corinthians 1 1.4
Second Corinthians 2 4.2
Epistle to the Galatians 4 16.6
James 1 5.4
Revelation 3 2.9
Gospel according to John* 4 2.4
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Economics 3 1.5
Anabasis* 1 0.2
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
De sanitate tuenda 1 0.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 2 0.2
Plato
Phaedrus 1 0.6
Alcibiades 1 1 0.9
Theages 1 2.6
Arrian
Indica 1 0.7
Apollonius, Dyscolus
De constructione 1 0.2
Aeschylus
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Aristotle
Historia animalium 4 0.4
Aesop
Fabulae 1 0.2
Old Testament
Leviticus 1 0.5
Ruth 6 29.5
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 2 1.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 2 0.8
Artemidorus
Onirocriticon 2 0.3
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Excerpta Polyaeni 1 0.6
unknown
unknown 1 0.2
unknown 1 0.6
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 2 0.9
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 50 3.1
De oratione 3 1.0
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 2 0.8
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Libanius
Oratio 47 1 2.9
Oratio 52 2 4.3
Oratio 57 1 2.4
Declamatio 35 1 3.4
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Annals of Rome 2 0.2
Ammonius
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 5 0.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.8
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 3 0.6
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 7 0.9
Supplementum Et Varietas Lectionis Ad Catenam In Evangelium Sancti Joannis (e cod. Bodl. B.) 1 2.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 4 0.8
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 6 2.1
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Apollonius Rhodius
Argonautica* 1 0.2
Aristophanes
Birds* 2 1.7
Herodotus
The Histories* 1 0.1
Longus
Daphnis & Chloe* 1 0.5
Sophocles
Ajax* 1 1.1

Passages (6 of 158)

remove

Old Testament, Ruth

urn:cts:greekLit:tlg0527.tlg010.opp-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2.3 word list | read 1
2.4 word list | read 1
2.5 word list | read 1
2.6 word list | read 1
2.7 word list | read 1
2.14 word list | read 1