38926. θεοσέβεια

the service
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus4390.2

Editions by Text Group (85)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Abrahamo 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Virtutibus 1 0.8
New Testament
First Timothy 1 5.9
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Old Testament
Genesis 1 0.3
unknown 1 0.5
Appianus of Alexandria
Samnite History 1 2.8
Clement of Alexandria
Protrepticus 13 5.6
Paedagogus 7 1.2
Stromata Books 7-8 9 3.1
Excerpta ex Theodoto 3 3.9
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 5 0.9
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 5 18.8
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Theophilus
Ad Autolycum 3 1.4
Ad Autolycum 3 1.4
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 9 0.4
Historia Ecclesiastica 27 2.7
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 10 12.9
Demonstratio Evangelica 18 1.1
De Ecclesiastica Theologia 2 1.2
De Theophania (Fragmenta) 5 6.1
Vita Constantini 16 4.2
Oration of Constantine 4 3.5
De Laudibus Constantini 5 2.6
Historia Ecclesiastica 30 3.0
Epiphanius
Ancoratus 4 1.0
Panarion (Adversus Haereses) 21 1.1
Anacephalaeosis [Sp.] 2 6.7
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Marcellus
Fragmenta 7 6.1
Origen
Contra Celsum 35 2.1
Commentarii In Evangelium Joannis 18 1.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 2 0.9
Exhortatio ad martyrium 4 3.2
De oratione 9 3.1
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 3 3.7
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 5 4.7
Fragmentum In Lamentationes (In Catenis de Octateucho) 1 59.2
Homiliae In Lucam 2 1.2
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 13 1.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 7 1.0
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 8 1.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 5 0.5
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 8 1.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 5 1.0
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
De Libero Arbitrio 1 1.3
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 1 8.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Ecclesiastica 6 0.9
Historia Ecclesiastica 5 0.8
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 3 0.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 12 1.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 2 1.7
Commentarius In Apocalypsin 12 1.4
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Clemens Romanus
Epistula II ad Corinthios 1 3.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 10 1.0
Xenophon
Anabasis* 1 0.2

Passages (3 of 361)

passage   count
22 word list | read 1
34 word list | read 1
61 word list | read 1