38750. θέλημα

will
logeion_003
 countfreq. per 10K
core110.1
corpus7870.4

Editions by Text Group (117)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
New Testament
Gospel according to Matthew 6 3.1
Mark 1 0.8
Gospel of Luke 4 1.9
Gospel according to John* 11 6.5
Acts 3 1.5
Epistle to the Romans 4 5.3
1 Corinthians 3 4.1
Second Corinthians 2 4.2
Epistle to the Galatians 1 4.1
Ephesians 7 27.0
Letter to the Colossians 3 17.8
First Letter to the Thessalonians 2 12.6
Second Timothy 2 15.2
Letter to the Hebrews 5 9.6
First Epistle of Peter 4 22.6
Second Epistle of Peter 1 8.6
First John 2 8.6
Revelation 1 1.0
Old Testament
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
Regnorum III (Regum I In Textu Masoretico) 3 1.5
unknown 5 2.5
Isaias 10 2.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 3 1.3
Paedagogus 12 2.1
Stromata Books 7-8 11 3.8
Eclogae propheticae 2 4.0
Quis dives salvetur 3 3.2
Justin Martyr
Apology 3 2.1
Dialogue with Trypho 14 2.6
Pseudo-Justinus Martyr
Epistula ad Diognetum 1 3.8
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 15 15.2
Epistula II ad Corinthios 7 22.5
Anonymus
Didache XII Apostolorum 1 4.5
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 2 10.9
Ad Trallianos (epist. 3) 1 10.2
Ad Romanos (epist. 4) 2 19.2
Ad Philadelphios (epist. 5) 1 9.6
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 2 17.1
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 13 6.1
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 2 7.4
Polycarp
Epistula ad Philippenses 2 15.3
Theophilus
Ad Autolycum 5 2.3
Ad Autolycum 5 2.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 2 2.0
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Demonstratio Evangelica 8 0.5
Epiphanius
Ancoratus 6 1.5
Panarion (Adversus Haereses) 19 1.0
Anacephalaeosis [Sp.] 1 3.3
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 2 2.7
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
De Filio (Orat. 30) 10 19.8
Marcellus
Fragmenta 3 2.6
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 59 3.7
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 6 2.6
Exhortatio ad martyrium 2 1.6
De oratione 28 9.8
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 2 2.4
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 1 0.9
De Engastrimytho (Homilia In I Reg. [I Sam.] 28.3-25) 1 2.7
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 3 2.2
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 2 0.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 11 1.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 4 0.4
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 7 1.0
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 7 1.0
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 18 1.3
Alexias 19 1.3
Alexias 19 1.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 3 1.1
Sindbad the Philosopher
Ιστορικον Συντιπα του Φιλοσοφου Ωραιοτατον Πανυ 8 3.3
Narrationes de Syntipa 2 1.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 12 0.4
Annals of Rome 2 0.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Historia Religiosa 4 0.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 26 0.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 8 1.0
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 6 1.1
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 2 1.5
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 6 1.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 11 1.4
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 20 1.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 15 3.0
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 45 3.8
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 12 1.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 4 1.2
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 6 2.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 59 14.7
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 6 4.1
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 4 4.0
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 4.8
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 26 1.6
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 7 6.0
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 7 5.8
Commentarius In Apocalypsin 15 1.7
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 5 2.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (2 of 491)

remove

Tatianus, Oratio ad Graecos

urn:cts:greekLit:tlg1766.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
5.7 word list | read 1
12.19 word list | read 1