38572. θάλπος

warmth, heat
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus1310.1

Editions by Text Group (78)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 20.1
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Antigone* 1 1.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Philo Judaeus
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 3 1.2
De Decalogo 1 1.2
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
De Vita Contemplativa 1 2.2
De Aeternitate Mundi 2 2.2
In Flaccum 1 1.1
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Memorabilia 5 1.3
Economics 2 1.0
Cyropaedia 7 0.8
Hiero 1 1.6
Constitution of the Lacedaimonians 1 1.9
Ways and Means 1 2.4
Agesilaus* 1 1.3
Anabasis* 1 0.2
Galen
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
Adhortatio ad artes addiscendas 1 2.0
Ars Medica 1 0.6
De temperamentis 4 1.4
De usu partium corporis humani I-XI 9 0.5
De usu pulsuum 1 2.2
De sanitate tuenda 5 0.7
De symptomatum causis 1 0.3
De causis pulsuum 1 0.3
De diebus decretoriis 1 0.4
De methodo medendi 1 0.1
De venae sectione adversus Erasistratum 1 1.7
Pro puero epileptico consilium 1 3.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 1 0.1
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
In Hippocratis Epidemiarum I 2 0.1
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 6 0.6
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
De temperamentis 4 1.4
Lucian of Samosata
Toxaris vel amicitia 1 1.0
De astrologia 2 10.4
Arrian
Cynegeticus 1 1.6
Aeschylus
Seven Against Thebes 2 4.0
Agamemnon 2 2.5
Agamemnon 2 2.3
Old Testament
Deuteronomium 1 0.4
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Hippocrates
De aere, aquis, locis 1 1.3
Epidemiarum 1 0.2
Vectiarius 1 1.9
Aphorismi 1 1.3
De humoribus 3 13.1
De salubri diaeta 2 13.8
De liquidorum usu 2 13.9
De morbis I 2 0.6
De affectionibus 2 2.7
De affectionibus interioribus 1 0.6
Anonymus Londinensis
Iatrica 2 1.1
unknown
unknown 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Origen
Contra Celsum 3 0.2
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 11 1 0.6
Declamatio 1 2 1.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Aristophanes
Birds* 1 0.8

Passages (1 of 118)

remove

Hippocrates, De liquidorum usu

urn:cts:greekLit:tlg0627.tlg022.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
2 word list | read 2