38327. ἠπειρόω

to make into mainland
logeion_003
 countfreq. per 10K
core140.1
corpus560.0

Editions by Text Group (28)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 3 4.7
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 1 0.4
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Abrahamo 1 0.8
De Josepho 1 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 3 0.5
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 4 2.3
Pausanias
Description of Greece 3 0.1
Appianus of Alexandria
Samnite History 1 2.8
Punic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Hippocrates
Epistulae, Decretum, Orationes 1 0.9
Eusebius
Vita Constantini 1 0.3
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Libanius
Oratio 62 1 1.8
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 2 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 3 0.3
Zosimus
Historia Nova 2 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Polybius.
Histories* 11 0.3
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 3 0.2

Passages (1 of 51)

remove

Philo Judaeus, De Josepho

urn:cts:greekLit:tlg0018.tlg021.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
134 word list | read 1