37579. ζωοποιέω

make alive
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus1480.1

Editions by Text Group (52)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Gospel according to John* 3 1.8
Epistle to the Romans 2 2.6
1 Corinthians 2 2.8
Second Corinthians 1 2.1
Epistle to the Galatians 1 4.1
Ephesians 1 3.9
Letter to the Colossians 1 5.9
First Epistle of Peter 1 5.6
Old Testament
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Quis dives salvetur 2 2.1
Athenagoras
De Resurrectione 1 1.1
De Resurrectione 1 1.1
Barnabae epistula
Barnabae epistula 3 4.3
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
De Ecclesiastica Theologia 3 1.9
Epiphanius
Ancoratus 6 1.5
Panarion (Adversus Haereses) 5 0.3
Gregorius Nazianzenus
De Filio (Orat. 29) 1 2.0
De Filio (Orat. 30) 1 2.0
Marcellus
Fragmenta 2 1.7
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 9 0.6
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 2 0.9
De oratione 1 0.3
Homiliae In Lucam 1 0.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 3 0.3
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
John Philoponus
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 10 0.4
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 2 0.6
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 7 0.9
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 12 1.0
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 16 1.5
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 2 0.6
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 3 1.0
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 1.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 12 0.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 3 2.6
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (1 of 100)

remove

Theophilus, Ad Autolycum

urn:cts:greekLit:tlg1725.tlg001.perseus-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.4 word list | read 1