37300. ζάλη

the surging
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus870.0

Editions by Text Group (46)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
unknown 1 1.3
Fabius Maximus 1 1.3
Sophocles
Ajax* 1 1.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
Pindar
Olympian* 1 1.6
Galen
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
Plato
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
Revivescentes sive piscator 1 1.5
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Agamemnon 2 2.5
Agamemnon 2 2.3
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 70.9
Apollodorus
Library 1 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Hippocrates
De diaeta 1 0.5
De corde 1 9.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Plotinus
Enneades 2 0.1
Eusebius
Oration of Constantine 1 0.9
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Gregorius Nazianzenus
Carmina moralia 1 70.9
Libanius
Epistulae 1-1544 5 0.4
Oratio 1 1 0.4
Oratio 59 3 2.2
Declamatio 46 1 2.9
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 1 0.1
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 10 1.5
Historia Ecclesiastica 9 1.4
Historia Religiosa 7 1.6
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 4 0.6

Passages (3 of 81)

remove

Libanius, Oratio 59

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00459.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
95 word list | read 1
128 word list | read 1
139 word list | read 1