36917. ἐφαιρέομαι

to be chosen to succeed
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus1120.1

Editions by Text Group (72)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De spiritu 1 2.8
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 3 0.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 1 0.0
Deipnosophistae 1 0.0
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
Aristophanes
Birds* 1 0.8
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Cyropaedia 2 0.2
On the Art of Horsemanship 1 1.3
On Hunting 1 1.0
Pindar
Olympian* 1 1.6
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De motu musculorum 2 1.4
De comate secundum Hippocratem 2 6.1
De praesagitione ex pulsibus 3 0.8
De crisibus 1 0.3
De diebus decretoriis 1 0.4
Ad Glauconem de methodo medendi 1 0.4
In Hippocratis De articulis 2 0.3
Arrian
Anabasis 1 0.1
Cynegeticus 1 1.6
Aristotle
Historia animalium 1 0.1
De respiratione 1 1.6
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Punic Wars 1 0.4
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 1 0.1
Hippocrates
Epidemiarum 1 0.2
Prorrheticon I 2 2.0
Coa praesagia 5 4.3
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Philostratus Sophista
Εἰκόνες 1 0.4
Eusebius
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Origen
Contra Celsum 2 0.1
Commentarii In Evangelium Joannis 8 0.5
De oratione 1 0.3
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 1 0.7
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 1 0.3
Libanius
Oratio 33 1 2.5
Declamatio 6 1 1.8
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
Olympiodorus
In Aristotelis Meteora Commentaria 1 0.1
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 4 0.3
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 1 0.5
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 2 2.2
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 4 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 5 0.7
Scholia in Pindarum Pythian Odes 3 0.6
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3

Passages (5 of 98)

passage   count
1.72 word list | read 1
2.13 word list | read 1
12.25 word list | read 1
12.27 word list | read 1
14.35 word list | read 1