36881. εὕω

to singe
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus390.0

Editions by Text Group (28)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Josepho 1 0.8
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Old Testament
Exodus 1 0.4
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Polyaenus Macedo
Strategemata 2 0.3
unknown
unknown 2 0.3
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Oration of Constantine 1 0.9
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Porphyrius
Quaestionum Homericanum ad Iliadem pertinentium reliquiae 1 0.2
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Declamatio 1 2 1.3
Declamatio 25 1 2.7
Sindbad the Philosopher
Narrationes de Syntipa 1 0.8
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Hesiod
Works and Days* 1 7.3
Homer
Iliad* 2 0.2
Odyssey* 4 0.4
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (1 of 39)

passage   count
6 word list | read 1