36827. εὐχαριστία

thankfulness, gratitude
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus2680.1

Editions by Text Group (78)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Fabius Maximus 1 1.3
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Sacrificiis Abelis Et Caini 2 2.1
De Agricultura 1 1.1
De Plantatione 1 1.1
De Migratione Abrahami 3 2.4
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 3 1.9
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 4 1.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 27 4.8
De Virtutibus 1 0.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
In Flaccum 2 2.3
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Acts 1 0.5
1 Corinthians 1 1.4
Second Corinthians 3 6.3
Ephesians 1 3.9
Letter to the Philippians 1 5.7
Letter to the Colossians 2 11.8
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
First Timothy 3 17.7
Revelation 2 1.9
Old Testament
unknown 1 0.5
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 9 1.6
Stromata Books 7-8 4 1.4
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Justin Martyr
Apology 5 3.4
Dialogue with Trypho 5 0.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Anonymus
Didache XII Apostolorum 2 9.0
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Ad Philadelphios (epist. 5) 1 9.6
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 3 25.6
Irenaeus
Libros quinque adversus haereses 1 0.5
Eusebius
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Demonstratio Evangelica 1 0.1
De Ecclesiastica Theologia 1 0.6
Oration of Constantine 5 4.4
Historia Ecclesiastica 6 0.6
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 7 0.4
Origen
Contra Celsum 10 0.6
Commentarii In Evangelium Joannis 5 0.3
De oratione 11 3.8
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 2 2.4
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 2 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 9 1.8
Joannes Zonaras
Annals of Rome 4 0.1
Annals of Rome 3 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 2 0.2
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 6 1.1
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Supplementum et varietas lectionis ad catenam in evangelium sancti Lucae (e cod. Oxon. Bodl. Laud. 33) 1 3.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 3 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 4 0.8
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 3 0.3
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 7 2.0
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 10 2.5
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 3 1.5
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 8 5.5
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 5 5.4
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 2.0
Catena In Epistulam Ad Philemonem (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 8.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
unknown 1 0.9
Catena in epistulam Joannis ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58). 1 10.5
Commentarius In Apocalypsin 7 0.8
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 5 2.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 7 0.6
Hippocrates
Praeceptiones 1 7.4
Polybius.
Histories* 5 0.2

Passages (4 of 220)

remove

Justin Martyr, Apology

urn:cts:greekLit:tlg0645.tlg001.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
13 word list | read 1
65 word list | read 2
66 word list | read 1
67 word list | read 1