3680. ἀλλοίωσις

a change, alteration
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus1,6590.8

Editions by Text Group (130)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 2 0.6
De Aeternitate Mundi 3 3.3
Galen
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 3 2.5
Ars Medica 7 4.3
De elementis ex Hippocrate 5 3.6
De temperamentis 9 3.2
De naturalibus facultatibus 33 10.0
De anatomicis administrationibus 1 0.1
De usu partium corporis humani I-XI 7 0.4
De semine 8 3.8
De usu pulsuum 1 2.2
De placitis Hippocratis et Platonis 25 2.6
De sanitate tuenda 7 1.0
De symptomatum differentiis 8 12.0
De symptomatum causis 11 3.8
De differentiis febrium 3 1.4
De tumoribus praeter naturam 3 7.2
De inaequali intemperie 4 12.8
De difficultate respirationis 5 1.6
De locis affectis 10 1.4
De pulsibus ad tirones 1 1.7
De differentiis pulsuum 1 0.2
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De causis pulsuum 32 10.0
De praesagitione ex pulsibus 36 10.0
Synopsis librorum suorum de pulsibus 2 1.3
De diebus decretoriis 7 2.6
De methodo medendi 20 1.3
Ad Glauconem de methodo medendi 3 1.3
De purgantium medicamentorum facultate 2 6.7
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 22 1.7
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 5 0.4
De compositione medicamentorum per genera 3 0.3
De antidotis 1 0.4
De theriaca ad Pisonem 2 1.6
De substantia facultatum naturalium fragmentum 2 14.3
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 2 0.3
In Hippocratis Epidemiarum I 5 0.3
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 9 0.9
Adversus Lycum 1 1.3
In Hippocratis De articulis 2 0.3
De consuetudinibus 6 14.9
De temperamentis 9 3.2
De plenitudine 1 0.9
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Plato
Phaedo 1 0.4
Theaetetus 2 0.8
Parmenides 1 0.6
Republic* 1 0.1
Aristotle
De anima 8 3.7
De anima 8 3.6
Categoriae 4 3.7
De insomniis 2 8.1
De partibus animalium 1 0.3
Physica 55 9.3
De sensu et sensibilibus 1 1.2
Topica 1 0.2
De anima (codicis E fragmenta recensionis a vulgata diversae) 2 7.7
Physica (textus alter) 16 66.6
Aristoxenus
Harmonics 2 1.4
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2 0.5
Old Testament
unknown 3 1.5
pseudo-Galen
De optima secta ad Thrasybulum 1 0.6
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 1 0.2
Adversus Mathematicos 7 0.6
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 2 0.3
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 5 3.0
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 23 0.6
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 2 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 16 0.8
In Librum De Sensu Commentarium 11 2.1
Problems and Solutions 17 44.5
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 2 0.2
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 2 0.5
Plotinus
Enneades 32 1.4
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 53 6.1
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 15 2.6
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 2 1.3
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 3 0.2
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Origen
De oratione 1 0.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Methodius
De Creatis (Fragmenta Ap. Photium, Bibl. Cod. 235) 1 5.2
Adversus Porphyrium (Fragmenta) 1 8.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 47 1.7
In Aristotelis Categorias Commentarium 58 3.3
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 325 7.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 25 1.8
John Philoponus
In Aristotelis Categorias Commentarium 20 2.9
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 5 0.9
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 193 17.3
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 89 3.6
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 102 3.2
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 6 0.6
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 5 1.4
In Aristotelis Categorias Commentarius 8 2.7
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 11 0.6
Olympiodorus
Prolegomena 5 0.8
In Aristotelis Meteora Commentaria 11 1.0
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 13 2.2
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 2 0.3
Anonymi In Aristotelis Categorias
Paraphrasis Categoriarum 3 0.8
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 22 3.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 4 0.2
Michael of Ephesus
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 14 2.1
In Libros De Partibus Animalium Commentaria 14 2.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 0.3
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Gregorius
Orationes XIII-XXX 1 1.6
Polybius.
Histories* 1 0.0

Passages (5 of 382)

remove

Aristotle, De anima

urn:cts:greekLit:tlg0086.tlg002.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3 word list | read 1
1.4 word list | read 1
2.4 word list | read 2
2.5 word list | read 3
3.12 word list | read 1