36758. εὐφημία

the use of words of good omen
logeion_003
 countfreq. per 10K
core20.0
corpus3590.2

Editions by Text Group (106)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Eutropius 4th cent
Breviarium historiae romanae 2 0.9
Plutarch
unknown 1 1.3
unknown 1 1.0
unknown 1 1.1
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 7 0.3
Deipnosophistae 6 0.2
Sophocles
Trachiniae 1 1.2
Herodian
Ab excessu divi Marci 6 1.3
Philo Judaeus
De Posteritate Caini 1 0.9
De Sobrietate 1 2.9
De Migratione Abrahami 2 1.6
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Abrahamo 3 2.3
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 2 0.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 2 0.4
De Virtutibus 3 2.5
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
New Testament
Second Corinthians 1 2.1
Galen
In Hippocratis De fracturis 1 0.2
Plato
Phaedo 1 0.4
Alcibiades 2 2 4.4
Lucian of Samosata
Somnium sive vita Luciani 1 5.5
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 9 0.7
Mithridatic Wars 1 0.4
Chariton of Aphrodisias
De Chaerea et Callirhoe 1 0.3
Clement of Alexandria
Stromata Books 7-8 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 9 0.5
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 7 0.9
unknown
unknown 1 0.2
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Historia Ecclesiastica 1 0.1
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 1 1.3
Vita Constantini 4 1.0
Oration of Constantine 2 1.8
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Origen
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Libanius
Epistulae 1-1544 22 1.8
Oratio 1 1 0.4
Oratio 11 5 3.2
Oratio 26 2 7.0
Oratio 29 1 3.3
Oratio 31 1 2.6
Oratio 33 1 2.5
Oratio 40 1 4.0
Oratio 41 6 33.4
Oratio 45 1 3.1
Oratio 46 2 5.0
Oratio 52 1 2.2
Oratio 55 1 3.4
Oratio 59 6 4.5
Oratio 62 1 1.8
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 4 1 1.4
Declamatio 6 1 1.8
Declamatio 16 1 1.5
Declamatio 25 1 2.7
Declamatio 31 1 2.3
Declamatio 35 1 3.4
Declamatio 48 1 1.9
Oratio 2 3 7.6
Oratio 58 1 3.2
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 3 0.3
Anna Comnena
Alexias 25 1.8
Alexias 26 1.8
Alexias 26 1.8
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 2 0.7
Joannes Zonaras
Annals of Rome 16 0.5
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 2 0.9
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 3 0.5
Theodoret
Historia Ecclesiastica 11 1.6
Historia Ecclesiastica 11 1.7
Historia Religiosa 13 2.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 13 0.4
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 1 0.2
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 2 0.4
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 4 0.4
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 3 0.3
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 3 0.4
Scholia in Pindarum Pythian Odes 6 1.3
Scholia in Pindarum Nemean Odes 2 0.5
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 1 0.6
Aristophanes
Birds* 1 0.8
Pindar
Pythian* 1 1.3

Passages (3 of 303)

remove

Libanius, Oratio 2

urn:cts:greekLit:tlg2200.tlg00402.opp-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
11 word list | read 1
13 word list | read 1
22 word list | read 1