36671. εὔτολμος

brave-spirited, courageous
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus400.0

Editions by Text Group (26)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
Solon 1 1.1
Herodian
Ab excessu divi Marci 2 0.4
Philo Judaeus
De Migratione Abrahami 1 0.8
De Virtutibus 1 0.8
In Flaccum 1 1.1
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Galen
Quod animi mores corporis temperamenta sequantur 1 1.2
In Hippocratis De victu acutorum 1 0.1
Arrian
Anabasis 1 0.1
Aeschylus
Agamemnon 2 2.5
Agamemnon 2 2.3
pseudo-Menander
Sententiae (corresponds to version Men Ar I) (Greek) 1 5.3
Appianus of Alexandria
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 4 1.5
Macedonian Affairs 1 2.6
Illyrian Wars 1 2.0
Civil Wars 5 0.4
Mithridatic Wars 1 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Eusebius
Vita Constantini 1 0.3
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 3 1.6
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1

Passages (4 of 38)

remove

Appianus of Alexandria, Punic Wars

urn:cts:greekLit:tlg0551.tlg009.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
4.21 word list | read 1
17.113 word list | read 1
18.117 word list | read 1
18.126 word list | read 1