36636. εὐταξία

good arrangement, good condition
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus2200.1

Editions by Text Group (85)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Isocrates
On the Peace 1 1.2
Areopagiticus 2 4.1
Panathenaicus 1 0.6
Herodian
Ab excessu divi Marci 9 1.9
Philo Judaeus
De Josepho 1 0.8
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Cyropaedia 2 0.2
Hiero 1 1.6
Constitution of the Lacedaimonians 1 1.9
On Hunting 1 1.0
Anabasis* 2 0.3
Galen
De locis affectis 1 0.1
Plato
Alcibiades 1 1 0.9
Definitiones 5 27.5
Arrian
Tactica 1 1.1
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 7 2.7
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 1 0.1
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Appianus of Alexandria
Syrian Wars 1 0.7
Civil Wars 6 0.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Dio Chrysostom
Orationes 7 0.4
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Alciphron Rhet., Soph., AD 2/3
Epistulae 1 0.5
unknown
unknown 1 0.2
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.0
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 1 0.1
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Ephesios (epist. 1) 1 5.4
Tatianus
Oratio ad Graecos 1 1.0
Plotinus
Enneades 1 0.0
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Vita Constantini 1 0.3
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 7 0.4
Gregorius Nazianzenus
De Theologia (Orat. 28) 4 5.4
Origen
Contra Celsum 1 0.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 5 0.4
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 28 1 4.5
Oratio 56 1 4.4
Declamatio 44 1 1.7
Declamatio 47 1 2.3
Anna Comnena
Alexias 19 1.4
Alexias 18 1.3
Alexias 18 1.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 4 0.8
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
John Philoponus
unknown 2 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 3 0.1
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 4 0.5
David the Invincible
In Porphyrii Isagogen Commentarium 5 0.6
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Michael of Ephesus
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 5 0.6
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 4 1.7
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 5 0.4
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Polybius.
Histories* 2 0.1
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (2 of 194)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.27 word list | read 1
1.28 word list | read 1