36344. εὕρεσις

a finding, discovery
logeion_003
 countfreq. per 10K
core30.0
corpus8400.4

Editions by Text Group (200)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 7 0.3
Deipnosophistae 7 0.3
Philo Judaeus
De Sacrificiis Abelis Et Caini 1 1.1
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 2 1.8
De Posteritate Caini 1 0.9
Quod Deus Sit Immutabilis 1 1.1
De Agricultura 2 2.2
De Ebrietate 1 0.9
De Confusione Linguarum 1 1.0
De Migratione Abrahami 2 1.6
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Congressu Eruditionis Gratia 1 1.1
De Fuga Et Inventione 6 5.6
De Mutatione Nominum 1 0.8
De Somniis (Lib. I-Ii) 4 1.6
De Josepho 1 0.8
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 4 0.7
De Virtutibus 1 0.8
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 1 1.1
De Aeternitate Mundi 1 1.1
In Flaccum 1 1.1
Galen
Quod optimus medicus sit quoque philosophus 1 7.1
De sectis ad eos qui introducuntur 10 15.9
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 12 10.0
Ars Medica 8 5.0
De elementis ex Hippocrate 2 1.4
De temperamentis 1 0.4
De naturalibus facultatibus 2 0.6
De anatomicis administrationibus 5 0.6
De usu partium corporis humani I-XI 13 0.7
De motu musculorum 1 0.7
De utilitate respirationis 1 1.6
De semine 1 0.5
De foetuum formatione 3 3.8
An in arteriis sanguis contineatur 1 2.1
De optima corporis nostri constitutione 2 11.2
De propriorum animi cuiuslibet affectuum dignotione et curatione 2 2.4
De atra bile 2 3.1
De usu pulsuum 1 2.2
De placitis Hippocratis et Platonis 17 1.8
De sanitate tuenda 2 0.3
De morborum differentiis 1 1.5
De symptomatum differentiis 1 1.5
De symptomatum causis 4 1.4
De differentiis febrium 1 0.5
De totius morbi temporibus 1 2.8
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 2 3.6
De difficultate respirationis 4 1.2
De locis affectis 16 2.3
De differentiis pulsuum 3 0.7
De dignoscendis pulsibus 6 1.9
De causis pulsuum 2 0.6
De praesagitione ex pulsibus 5 1.4
Synopsis librorum suorum de pulsibus 1 0.6
De crisibus 1 0.3
De diebus decretoriis 2 0.7
De methodo medendi 63 4.0
De venae sectione adversus Erasistratum 2 3.3
De curandi ratione per venae sectionem 4 4.0
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 15 1.1
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 5 0.4
De compositione medicamentorum per genera 5 0.5
De antidotis 3 1.2
De theriaca ad Pisonem 2 1.6
Institutio logica 2 2.2
De praenotione ad Epigenem 1 0.9
In Hippocratis De natura hominis 1 0.4
In Hippocratis De victu acutorum 11 1.6
In Hippocratis Epidemiarum I 10 0.6
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 3 0.3
In Hippocratis De articulis 3 0.5
In Hippocratis De fracturis 3 0.7
In Hippocratis De officina medici 5 1.2
De consuetudinibus 2 5.0
De optima doctrina 2 10.7
De temperamentis 1 0.4
De animi cuiuslibet peccatorum dignotione et curatione 3 4.7
In Hippocratis Prognosticum 3 0.7
Plato
Cratylus 1 0.5
Philebus 1 0.5
Phaedrus 2 1.1
Republic* 1 0.1
Lucian of Samosata
De saltatione 1 1.4
Aristotle
De anima 1 0.5
De anima 1 0.4
Aesop
Fabulae 1 0.2
Nichomachus of Gerasa
Introductio arithmetica 2 0.8
Problemata arithmetica 1 7.2
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 3 0.2
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
Pausanias
Description of Greece 2 0.1
Old Testament
unknown 1 0.5
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 5 2.8
De remediis parabilibus 1 0.3
De optima secta ad Thrasybulum 5 2.8
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 3 0.6
Adversus Mathematicos 5 0.5
Apollodorus
Library 1 0.4
Appianus of Alexandria
Civil Wars 1 0.1
Artemidorus
Onirocriticon 1 0.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 3 0.5
Stromata Books 7-8 9 3.1
Eclogae propheticae 1 2.0
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 4 0.5
Justin Martyr
Apologia secunda 1 3.0
Apologia secunda 1 3.0
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 5 0.7
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 40 1.1
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 23 1.4
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 37 1.9
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 3 0.4
Maximus, Astrologus
Περὶ καταρχῶν 1 2.8
Carminum de actionum auspiciis reliquiae (epitome) 3 14.1
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Tatianus
Oratio ad Graecos 3 3.0
Plotinus
Enneades 2 0.1
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 7 2.4
In Aristotelis Physica Paraphrasis 2 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 5 0.9
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 3 2.0
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 12 1.6
Eusebius
Praeparatio Evangelica 21 0.9
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Vita Constantini 2 0.5
Oration of Constantine 1 0.9
De Laudibus Constantini 2 1.0
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 5 2.0
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 1 0.4
Homiliae In Lucam 1 0.6
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 13 1.2
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 1 0.1
Oratio 11 2 1.3
Oratio 64 1 0.9
Declamatio 3 1 4.0
Declamatio 4 1 1.4
Characteres Epistolici [Sp.] 1 4.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
De Libero Arbitrio 1 1.3
Joannes Zonaras
Annals of Rome 3 0.1
Annals of Rome 1 0.1
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Categorias Commentarium 7 0.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 8 0.2
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 5 0.4
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 4 0.2
unknown 37 2.6
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 37 2.6
In Aristotelis Meteorologicorum Librum Primum Commentarium 1 0.2
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 11 0.4
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
In Libros De Generatione Animalium Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Porphyrii Isagogen Sive Quinque Voces 3 0.9
In Aristotelis Categorias Commentarius 1 0.3
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarius 3 0.3
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 5 1.4
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 14 0.7
Elias
In Porphyrii Isagogen 1 0.3
Agathias Scholasticus
Historiae 2 0.3
Sophonias
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 3 0.4
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 21 0.8
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 3 0.3
Michael of Ephesus
In Parva Naturalia Commentaria 3 0.6
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
In Librum Quintum Ethicorum Nicomacheorum Commentarium 1 0.3
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 6 0.4
Marinus, 5th century
Commentarium in Euclidis data 3 11.0
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam II Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.1
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 2 0.2
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Catena in epistulam Petri ii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.8
Anonymi In Aristotelis Sophisticos Elenchos
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Paraphrasis 2 0.7
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 4 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Anonymi In Aristotelis Librum Alterum Analyticorum Posteriorum
Anonymi In Analyticorum Posteriorum Librum Alterum Commentarium 8 4.1
Plutarch
Pericles* 1 1.0
Polybius.
Histories* 1 0.0
Stephanus of Alexandria
In Aristotelis Librum De Interpretatione Commentarium 2 0.7

Passages (1 of 515)

passage   count
1 word list | read 3