36287. εὐπραξία

good conduct
logeion_003
 countfreq. per 10K
core50.0
corpus860.0

Editions by Text Group (41)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1
Plutarch
Solon 1 1.1
unknown 1 0.9
Fabius Maximus 1 1.3
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 1 13.3
unknown 1 1.0
Sophocles
Oedipus at Colonus* 1 0.9
unknown
unknown 1 4.5
Herodotus
The Histories* 2 0.1
Philo Judaeus
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
Xenophon
Hellenica 1 0.1
Memorabilia 4 1.0
Agesilaus* 1 1.3
Galen
In Hippocratis De officina medici 1 0.2
Aeschylus
Seven Against Thebes 1 2.0
Aristotle
Physica 1 0.2
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 2 1.2
Punic Wars 3 1.1
Syrian Wars 2 1.4
Civil Wars 5 0.4
Artemidorus
Onirocriticon 6 0.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
Eusebius
Vita Constantini 1 0.3
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Libanius
Epistulae 1-1544 3 0.2
Declamatio 5 1 1.3
Declamatio 9 1 2.5
Declamatio 30 1 1.9
Declamatio 48 1 1.9
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Simplicius
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 2 0.0
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 11 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 13 0.5
Anonymi In Aristotelis Ethica Nicomachea
In Ethica Nicomachea Paraphrasis (Pseudepigraphum Olim A Constantino Palaeocappa confectum et olim sub auctore Heliodoro Prusensi vel Andronico Rhodio vel Olympiodoro) 1 0.1
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 2 0.3

Passages (1 of 62)

passage   count
1.2 word list | read 1