35880. εὐλογία

good
logeion_003
 countfreq. per 10K
core80.1
corpus4530.2

Editions by Text Group (109)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Euripides
Heracles 1 1.1
Heracles* 1 1.1
Isocrates
Areopagiticus 1 2.1
Ad Archidamum 1 8.7
Philo Judaeus
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 4 1.3
Quod Deterius Potiori Insidiari Soleat 2 1.8
De Ebrietate 1 0.9
De Sobrietate 1 2.9
De Migratione Abrahami 7 5.7
Quis Rerum Divinarum Heres Sit 1 0.6
De Fuga Et Inventione 1 0.9
De Mutatione Nominum 4 3.1
De Somniis (Lib. I-Ii) 1 0.4
De Vita Mosis (Lib. I-Ii) 1 0.3
De Praemiis Et Poenis Et De Exsecrationibus 2 2.2
New Testament
Epistle to the Romans 2 2.6
1 Corinthians 1 1.4
Second Corinthians 4 8.3
Epistle to the Galatians 1 4.1
Ephesians 1 3.9
Letter to the Hebrews 2 3.8
James 1 5.4
First Epistle of Peter 1 5.6
Revelation 3 2.9
Lucian of Samosata
Lexiphanes 1 3.8
Old Testament
Genesis 13 4.1
Exodus 1 0.4
Leviticus 1 0.5
Numbers 1 0.4
Deuteronomium 13 5.7
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 3 2.2
Judices (Cod. Alexandrinus) 1 0.6
Regnorum I (Samuelis I In Textu Masoretico) 1 0.5
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
unknown 20 10.1
Isaias 5 1.3
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 2 1.1
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 4 0.7
Stromata Books 7-8 1 0.3
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 9 1.7
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 2 2.0
Liber Enoch
Apocalypsis Enochi 3 4.7
Oracula Sibyllina
Oracula 1 0.4
Testamentum Abrahamae
The Testament of Abraham Recension A 1 1.4
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 2 0.5
Theophilus
Ad Autolycum 4 1.8
Ad Autolycum 4 1.9
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Demonstratio Evangelica 19 1.2
Onomasticon 1 0.8
Vita Constantini 1 0.3
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 11 0.6
Iamblichus
Protrepticus 1 0.4
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Commentarii In Evangelium Joannis 12 0.7
De oratione 2 0.7
Homiliae In Lucam 2 1.2
Fragmenta In Lucam (In Catenis) 2 1.4
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 4 1.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 10 4.5
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 1 0.1
Epistula ad Africanum 1 2.1
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Libanius
Oratio 4 1 4.2
Oratio 27 1 2.7
Oratio 2 1 2.5
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 7 0.6
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 7 0.2
Annals of Rome 6 0.6
Argumenta 1 0.4
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 2 0.1
Theodoret
Historia Ecclesiastica 5 0.7
Historia Ecclesiastica 5 0.8
Historia Religiosa 47 10.5
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 26 0.9
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 3 0.6
Supplementum et varietas lectionis ad commentarium Chrysostomi in evangelium sancti Matthaei (e cod. Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 3 2.3
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 9 1.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 4 0.3
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 3 0.6
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 5 0.5
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 1 0.3
Catena In Epistulam Ad Galatas (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 9 3.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 15 3.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 29 1.8
unknown 1 0.9
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Catena in epistulam Petri i (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 1.9
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 5 0.6
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 22 1.9
Galen
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 1 0.1
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 1 0.1
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Pindar
Olympian* 1 1.6
Isthmean* 2 6.5
Nemean* 1 1.9
Plato
Republic* 1 0.1
Polybius.
Histories* 1 0.0
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (5 of 315)

remove

Theodoret, Historia Ecclesiastica

urn:cts:greekLit:tlg4089.tlg003.1st1K-grc1

read in Scaife Viewer
passage   count
1.3 word list | read 1
1.6 word list | read 1
1.10 word list | read 1
1.17 word list | read 1
5.29 word list | read 1