35083. εὐάρεστος

well-pleasing, acceptable
logeion_003
 countfreq. per 10K
core00.0
corpus980.0

Editions by Text Group (39)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Congressu Eruditionis Gratia 2 2.3
De Mutatione Nominum 2 1.6
De Josepho 2 1.6
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
De Virtutibus 2 1.7
New Testament
Epistle to the Romans 3 3.9
Second Corinthians 1 2.1
Ephesians 1 3.9
Letter to the Philippians 1 5.7
Letter to the Colossians 1 5.9
Epistle of Paul to Titus 1 14.5
Letter to the Hebrews 2 3.8
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Stromata Books 7-8 2 0.7
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 11 2.1
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 2 2.0
Hermas, 2nd cent.
The Shepherd of Hermas 2 0.7
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Smyrnaeos (epist. 6) 1 8.5
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 1 3.7
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Origen
Fragmenta In Jeremiam (In Catenis) 1 1.2
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 3 1.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 3 0.9
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 5 1.2
Catena In Epistulam Ad Colossenses (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.7
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 5 0.3
unknown 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 4 0.5
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 21 1.8
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1

Passages (1 of 75)

remove

New Testament, Epistle of Paul to Titus

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg017.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
2.9 word list | read 1