33618. ἐπιφορά

a bringing to
logeion_003
 countfreq. per 10K
core200.1
corpus2090.1

Editions by Text Group (49)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De spiritu 2 5.6
Plutarch
unknown 1 0.9
Galen
De typis 1 6.6
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 20 1.6
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
Plato
Cratylus 1 0.5
Apollonius, Dyscolus
De constructione 2 0.5
Aristotle
Ars Poetica 1 0.9
Ars Poetica* 1 0.9
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 1 0.3
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 3 1.7
De remediis parabilibus 1 0.3
Sextus Empiricus
Pyrrhoniae Hypotyposes 23 4.3
Adversus Mathematicos 69 6.2
Clement of Alexandria
Paedagogus 1 0.2
Stromata Books 7-8 1 0.3
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 2 0.7
Anonymus Londinensis
Iatrica 1 0.6
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 1 0.1
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Topicorum Libros Octo Commentaria 3 0.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
Athenagoras
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Legatio sive Supplicatio pro Christianis 1 0.9
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Themistius
Analyticorum Posteriorum Paraphrasis 5 1.7
(Sophoniae) In Parva Naturalia Commentarium 1 0.7
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 1 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 2 0.1
Demonstratio Evangelica 2 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Methodius
Symposium Sive Convivium Decem Virginum 1 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 1 0.0
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 6 0.2
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 1 0.1
Ammonius
In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I Commentarium 1 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Zosimus
Historia Nova 4 0.7
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 0.2
Commentarius In Apocalypsin 8 0.9
Commentarius In Apocalypsin (Pseudo-Oecumenii) (E Cod. Coislin. 1 0.4
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Polybius.
Histories* 18 0.5
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 1 0.1

Passages (45 of 153)

passage   count
8.121 word list | read 1
8.217 word list | read 1
8.222 word list | read 1
8.224 word list | read 2
8.225 word list | read 2
8.228 word list | read 1
8.233 word list | read 1
8.282 word list | read 1
8.284 word list | read 5
8.301 word list | read 1
8.302 word list | read 2
8.303 word list | read 1
8.304 word list | read 1
8.311 word list | read 1
8.312 word list | read 1
8.314 word list | read 1
8.330 word list | read 1
8.331 word list | read 1
8.345 word list | read 4
8.366 word list | read 1
8.368 word list | read 1
8.374 word list | read 1
8.383 word list | read 3
8.385 word list | read 2
8.386 word list | read 2
8.387 word list | read 2
8.388 word list | read 4
8.390 word list | read 1
8.422 word list | read 2
8.423 word list | read 1
8.426 word list | read 1
8.430 word list | read 1
8.431 word list | read 1
8.435 word list | read 1
8.439 word list | read 1
8.440 word list | read 1
8.448 word list | read 1
8.450 word list | read 2
8.451 word list | read 2
8.467 word list | read 1
8.468 word list | read 3
8.469 word list | read 1
8.472 word list | read 2
9.135 word list | read 1
9.206 word list | read 1