33058. ἐπισκοπή

a watching over, visitation
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus1,0770.5

Editions by Text Group (79)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
Acts 1 0.5
First Timothy 1 5.9
First Epistle of Peter 1 5.6
Xenophon
Constitution of the Lacedaimonians 1 1.9
Galen
De usu partium corporis humani I-XI 1 0.1
De locis affectis 1 0.1
In Hippocratis Prognosticum 1 0.2
Lucian of Samosata
Dearum judicium 1 4.8
Old Testament
Genesis 1 0.3
Exodus 4 1.6
Leviticus 1 0.5
Numbers 7 2.9
Deuteronomium 1 0.4
unknown 5 2.5
Isaias 8 2.0
Regnorum IV (Regum II In Textu Masoretico) 1 0.5
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Stromata Books 7-8 1 0.3
Justin Martyr
Dialogue with Trypho 2 0.4
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 4 4.1
Ignatius Antiochenus, Scr. Eccl., AD 1-2
Ad Polycarpum (epist. 7) 1 12.8
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Themistius
In Aristotelis Physica Paraphrasis 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 103 10.5
De Martyribus Palaestinae (Recensio Brevior) 3 3.9
Demonstratio Evangelica 7 0.4
De Theophania (Fragmenta) 1 1.2
Vita Constantini 24 6.3
Historia Ecclesiastica 105 10.6
Epiphanius
Ancoratus 3 0.7
Panarion (Adversus Haereses) 10 0.5
Gregorius Nazianzenus
De Spiritu Sancto (Orat. 31) 1 1.6
Dexippus
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.4
Origen
Contra Celsum 6 0.4
Commentarii In Evangelium Joannis 6 0.4
De oratione 3 1.0
Fragmenta In Lamentationes (In Catenis de Prophetis) 4 3.8
Homiliae In Lucam 1 0.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 1 0.3
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 2 0.9
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 11 1.2
Commentariorum Series In Evangelium Matthaei (Mt. 22.34-27.63) 1 2.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 139 12.4
Philostorgius
Historia ecclesiastica (fragmenta ap. Photium) 22 7.1
Hippolytus
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Refutatio Omnium Haeresium (= Philosophumena) 1 0.1
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 12 1.1
Anna Comnena
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Alexias 4 0.3
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 66 12.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 89 17.6
unknown 2 16.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 29 0.8
Argumenta 1 0.4
Simplicius
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 2 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 1 0.0
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 68 10.1
Historia Ecclesiastica 53 8.1
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 3 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Matthaeum (Catena Integra) (E Cod. Paris. Coislin. Gr. 23) 1 0.1
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 4 0.8
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 5 0.4
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam I Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 17 11.6
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 12 0.8
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 3 2.6
Catena in epistulam Joannis iii (catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 2.3
Commentarius In Apocalypsin 6 0.7
Catena In Epistulam Ad Titum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 2.1
Socrates, Scholasticus
Ecclesiastical history 174 17.3
Plato
Republic* 1 0.1