33045. ἐπισκήπτω

to make to lean upon, make a (deathbed) request
logeion_003
 countfreq. per 10K
core150.1
corpus3110.1

Editions by Text Group (79)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.2
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 2 0.1
Deipnosophistae 2 0.1
Sophocles
Trachiniae 2 2.5
Ajax* 2 2.3
Antigone* 1 1.2
Oedipus Tyrannus* 2 1.9
Philo Judaeus
De Posteritate Caini 1 0.9
Legatio Ad Gaium 1 0.6
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
Adversus ea quae Juliano in Hippocratis Aphorismos enuntiata sunt 1 1.3
Plato
Theaetetus 1 0.4
Euthyphro* 1 1.8
Lucian of Samosata
Cataplus 1 2.5
Timon 1 1.7
Aeschylus
Persians 1 1.8
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Eumenides* 1 2.0
Persians* 2 3.9
Aristotle
Res Publica Atheniensium 1 0.6
Claudius Ptolemaeus
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 2 0.5
Pausanias
Description of Greece 1 0.0
Lysias
Against Simon: Defense 2 8.7
Against Pancleon 1 12.0
Against Pancleon 1 12.0
Against Diogeiton 1 5.6
Against Agoratus: In Pursuance of a Writ 6 11.5
Apollodorus
Library 1 0.4
Appianus of Alexandria
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 2 0.8
Macedonian Affairs 1 2.6
Civil Wars 3 0.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Babrius
Fabulae Aesopeae 1 0.9
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 5 0.7
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 2 1.2
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 3 0.8
Oracula Sibyllina
Fragmenta 1 16.1
Vitae Aesopi
Vita Aesopi Pl vel Accursiana (sub auctore Maximo Planude)(recensio 1) 1 0.8
Eusebius
Praeparatio Evangelica 3 0.1
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Demonstratio Evangelica 1 0.1
Oration of Constantine 1 0.9
Historia Ecclesiastica 3 0.3
Origen
Contra Celsum 4 0.2
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 4 0.4
Libanius
Declamatio 2 2 6.7
Declamatio 16 2 2.9
Declamatio 19 1 2.8
Declamatio 31 1 2.3
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 1 0.1
Anna Comnena
Alexias 49 3.5
Alexias 52 3.7
Alexias 52 3.7
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 4 0.8
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 9 0.3
Annals of Rome 3 0.3
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 6 0.2
In Aristotelis Categorias Commentarium 1 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 4 0.3
John Philoponus
unknown 2 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 2 0.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
Asclepius
In Aristotelis Metaphysicorum Libros A-Z Commentaria 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 2 0.1
Zosimus
Historia Nova 3 0.5
Theodoret
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Historia Ecclesiastica 2 0.3
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 8 0.3
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 1 0.1
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 2 0.1
Herodotus
The Histories* 4 0.2
Thucydides
History of the Peloponnesian War* 2 0.1

Passages (5 of 259)

passage   count
4 word list | read 1
41 word list | read 1
42 word list | read 1
92 word list | read 2
94 word list | read 1