32943. ἐπιρρίπτω

to cast at
logeion_003
 countfreq. per 10K
core40.0
corpus680.0

Editions by Text Group (46)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Plutarch
unknown 1 1.1
Alcibiades 1 0.9
unknown 1 0.5
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Philo Judaeus
De Specialibus Legibus (Lib. I-Iv) 1 0.2
Legatio Ad Gaium 1 0.6
New Testament
Gospel of Luke 1 0.5
First Epistle of Peter 1 5.6
Xenophon
On Hunting 1 1.0
Anabasis* 1 0.2
Galen
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 1 0.1
De compositione medicamentorum per genera 2 0.2
In Hippocratis Epidemiarum I 1 0.1
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Old Testament
Josue (Cod. Vaticanus + Cod. Alexandrinus) 1 0.7
Regnorum II (Samuelis II In Textu Masoretico) 1 0.6
pseudo-Galen
De remediis parabilibus 1 0.3
Apollodorus
Library 3 1.1
Appianus of Alexandria
Wars in Spain 1 0.6
Hannibalic War 1 1.0
Punic Wars 1 0.4
Civil Wars 2 0.2
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Polyaenus Macedo
Strategemata 1 0.2
Hippocrates
De muliebribus 3 0.6
unknown
unknown 1 0.2
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Exhortatio ad martyrium 1 0.8
Homiliae In Lucam 1 0.6
Chronicon Paschale
Chronicon Paschale 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Alexias 1 0.1
Joannes Zonaras
Annals of Rome 7 0.2
Annals of Rome 3 0.3
Anonymi Exegesis in Hesiodi Theogoniam
Exegesis in Hesiodi theogoniam 1 0.9
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 2 0.1
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Joannem (Catena Integra) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Auct. T.1.4) 4 0.5
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 2 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Nemean Odes 1 0.3
Homer
Odyssey* 1 0.1
Polybius.
Histories* 2 0.1

Passages (1 of 64)

remove

Plutarch, unknown

urn:cts:greekLit:tlg0007.tlg002.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
17.4 word list | read 1