32797. ἐπιποθέω

to yearn after
logeion_003
 countfreq. per 10K
core10.0
corpus780.0

Editions by Text Group (48)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
De Abrahamo 2 1.5
New Testament
Epistle to the Romans 1 1.3
Second Corinthians 4 8.3
Letter to the Philippians 2 11.4
First Letter to the Thessalonians 1 6.3
Second Timothy 1 7.6
James 1 5.4
First Epistle of Peter 1 5.6
Appianus of Alexandria
Italy 1 8.8
Gallic History 1 4.8
Wars in Spain 1 0.6
Civil Wars 3 0.2
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Paedagogus 1 0.2
Excerpta ex Theodoto 1 1.3
Dio Chrysostom
Orationes 1 0.1
Plotinus
Enneades 2 0.1
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Oration of Constantine 1 0.9
Epiphanius
Ancoratus 1 0.2
Panarion (Adversus Haereses) 1 0.1
Origen
Commentarii In Evangelium Joannis 2 0.1
Exhortatio ad martyrium 2 1.6
In Jeremiam (Homiliae 12-20) 5 1.6
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 12-17) 2 0.2
Anna Comnena
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Alexias 2 0.1
Gelasius
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 1 0.0
Syrianus
In Aristotelis Metaphysica Commentaria 1 0.1
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Theodoret
Historia Religiosa 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Vaticanus) (E Cod. Oxon. Bodl. Auct. E.2.20 [= Misc. 48]) 1 0.2
Catena In Epistulam I Ad Corinthios (Typus Vaticanus) (e Cod. Paris. gr. 227) 1 0.1
Catena In Epistulam II Ad Corinthios (Catena Pseudo-Oecumenii) 4 1.2
Catena In Epistulam Ad Philippenses (Typus Parisinus) (e cod. Coislin. 204) 2 1.0
Catena In Epistulam I Ad Thessalonicenses (Typus Parisinus) 1 1.0
Catena In Epistulam II Ad Timotheum (E Cod. Paris. Coislin. 204) 3 3.6
unknown 6 5.5
Catena In Epistulam Jacobi (Catena Andreae) 1 0.9
Commentarius In Apocalypsin 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 2 0.2
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 1 0.1
Herodotus
The Histories* 1 0.1

Passages (1 of 63)

remove

New Testament, Second Timothy

urn:cts:greekLit:tlg0031.tlg016.perseus-grc2

read in Scaife Viewer
passage   count
1.4 word list | read 1