32678. ἐπίπαν

upon the whole, in general, on the average
logeion_003
 countfreq. per 10K
core260.2
corpus4640.2

Editions by Text Group (121)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 3 0.1
Deipnosophistae 3 0.1
Herodotus
The Histories* 8 0.4
Philo Judaeus
De Opificio Mundi 1 0.8
Legum Allegoriarum Libri I-Iii 1 0.3
De Agricultura 1 1.1
Galen
De sectis ad eos qui introducuntur 1 1.6
De constitutione artis medicae ad Patrophilum 1 0.8
De temperamentis 2 0.7
De temperamentis 2 0.7
De anatomicis administrationibus 7 0.9
De venarum arteriarumque dissectione 1 1.3
De usu partium corporis humani I-XI 5 0.3
De motu musculorum 3 2.0
De victu attenuante 1 1.6
De victu attenuante 1 1.6
De utilitate respirationis 1 1.6
De atra bile 3 4.7
De placitis Hippocratis et Platonis 4 0.4
De sanitate tuenda 4 0.6
De causis morborum 1 1.7
De differentiis febrium 1 0.5
Adversus eos qui de typis scripserunt vel de circuitibus 1 1.8
De marcore 1 1.7
De tumoribus praeter naturam 1 2.4
De difficultate respirationis 3 0.9
De locis affectis 8 1.2
De pulsibus ad tirones 1 1.7
De differentiis pulsuum 1 0.2
De dignoscendis pulsibus 1 0.3
De causis pulsuum 7 2.2
De praesagitione ex pulsibus 1 0.3
Synopsis librorum suorum de pulsibus 7 4.5
De crisibus 6 1.7
De diebus decretoriis 10 3.7
De methodo medendi 9 0.6
Ad Glauconem de methodo medendi 2 0.9
De venae sectione adversus Erasistrateos Romae degentes 1 1.1
Pro puero epileptico consilium 2 6.1
De simplicium medicamentorum temperamentis ac facultatibus I-VI 4 0.3
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 11 0.9
De compositione medicamentorum per genera 8 0.8
In Hippocratis De natura hominis 2 0.8
In Hippocratis De victu acutorum 15 2.2
In Hippocratis Epidemiarum I 20 1.3
In Hippocratis Aphorismos Commentarii VII 18 1.9
In Hippocratis De articulis 11 1.8
In Hippocratis Prognosticum 2 0.5
In Hippocratis De fracturis 7 1.7
De musculorum dissectione ad tirones 2 1.4
De consuetudinibus 1 2.5
Lucian of Samosata
Cataplus 1 2.5
De mercede conductis potentium familiaribus 1 1.4
Arrian
Cynegeticus 1 1.6
Aeschylus
Suppliant Maidens 1 2.1
Suppliant Maidens 1 1.8
Persians* 1 2.0
Persians 1 1.8
Aristotle
Historia animalium 2 0.2
Meteorologica 1 0.3
De partibus animalium 2 0.5
Claudius Ptolemaeus
Syntaxis mathematica 7 0.4
Apotelesmatica (= Tetrabiblos) 43 11.7
Pausanias
Description of Greece 5 0.2
pseudo-Galen
Introductio seu medicus 3 1.7
Polybius.
Histories* 17 0.5
Sextus Empiricus
Adversus Mathematicos 2 0.2
Appianus of Alexandria
Punic Wars 1 0.4
Clement of Alexandria
Paedagogus 2 0.4
Soranus
Gynaeciorum Libri IV 1 0.3
Aspasius
In Ethica Nichomachea Commentaria 5 0.7
Hippocrates
De diaeta in morbis acutis 10 15.5
Epidemiarum 2 0.5
De fracturis 4 3.4
De articulis 7 3.1
Aphorismi 1 1.3
De morbis I 2 0.6
De muliebribus 4 0.8
Heliodorus of Emesa
Aethiopica 4 0.5
Alexander of Aphrodisias
In Aristotelis Meteorologicorum Libros Commentaria 2 0.2
In Aristotelis Sophisticos Elenchos Commentarius [Sp.] 1 0.1
Harpocration
Lexicon in decem oratores Atticos 1 0.3
Theon Smyrnaeus
De utilitate mathematicae 1 0.3
Themistius
In Aristotelis Libros De Anima Paraphrasis 1 0.2
Quae Fertur In Aristotelis Analyticorum Priorum Librum I 2 0.3
Origen
Contra Celsum 5 0.3
Commentarii In Evangelium Joannis 1 0.1
Fragmenta In Evangelium Joannis (In Catenis) 2 0.9
In Jeremiam (Homiliae 1-11) 1 0.4
Commentarium In Evangelium Matthaei (Lib. 10-11) 1 0.4
Sozomenus
Historia Ecclesiastica 14 1.2
Anna Comnena
Alexias 8 0.6
Alexias 8 0.6
Alexias 8 0.6
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 1 0.2
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6 0.2
Annals of Rome 1 0.1
Simplicius
In Aristotelis Quattuor Libros De Caelo Commentaria 4 0.1
In Aristotelis Physicorum Libros Commentaria 3 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria [Sp.?] (fort. auctore Prisciano Lydo) 1 0.1
John Philoponus
In Aristotelis Analytica Priora Commentaria 2 0.1
unknown 1 0.1
In Aristotelis Analytica Posteriora Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Generatione Et Corruptione Commentaria 1 0.1
In Aristotelis Libros De Anima Commentaria 7 0.3
Olympiodorus
Prolegomena 1 0.2
Elias
Eliae (Olim Davidis) In Aristotelis Categorias Commentarium 2 0.3
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 4 0.2
Proclus
In Platonis Rem Publicam Commentarii 1 0.1
Zosimus
Historia Nova 1 0.2
Theodoret
Historia Ecclesiastica 1 0.1
Historia Ecclesiastica 1 0.2
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 6 0.2
Catenae (Novum Testamentum)
Catena In Marcum (Recensio ii) (E Codd. Oxon. Bodl. Laud. 33 + Paris. Coislin. 23 + Paris. gr. 178) 2 0.4
Catena In Lucam (Typus B) (e codd. Paris. Coislin. 23 + Oxon. Bodl. Misc. 182) 1 0.2
Catena In Acta (Catena Andreae) (e cod. Oxon. coll. nov. 58) 1 0.1
Catena In Epistulam Ad Romanos (Typus Monacensis) (E Cod. Monac. gr. 412) 3 0.3
Catena In Epistulam Ad Ephesios (Typus Parisinus) (E Cod. Coislin. 204) 1 0.2
Catena In Epistulam Ad Hebraeos (E Cod. Paris. Coislin. 204) 1 0.1
Commentarius In Apocalypsin 3 0.3
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Pythian Odes 1 0.2

Passages (43 of 425)

passage   count
1.2.7 word list | read 1
1.2.8 word list | read 1
1.2.10 word list | read 1
1.3.16 word list | read 1
1.4.7 word list | read 1
1.8.3 word list | read 1
1.21.1 word list | read 1
1.21.18 word list | read 1
2.1.6 word list | read 1
2.2.2 word list | read 1
2.2.5 word list | read 1
2.2.8 word list | read 1
2.3.1 word list | read 1
2.3.2 word list | read 1
2.3.13 word list | read 1
2.3.15 word list | read 1
2.3.26 word list | read 1
2.3.31 word list | read 1
2.3.34 word list | read 1
2.3.38 word list | read 1
2.3.40 word list | read 1
2.3.45 word list | read 1
2.4.1 word list | read 1
2.6.2 word list | read 1
2.8.5 word list | read 1
2.8.13 word list | read 1
2.9.6 word list | read 1
2.9.23 word list | read 1
2.13.4 word list | read 1
2.13.5 word list | read 1
2.14.1 word list | read 1
2.14.9 word list | read 1
2.14.11 word list | read 1
3.2.3 word list | read 1
3.3.1 word list | read 1
3.6.4 word list | read 1
3.8.3 word list | read 1
3.13.8 word list | read 1
3.13.18 word list | read 1
4.4.2 word list | read 1
4.5.7 word list | read 1
4.8.3 word list | read 1
4.10.6 word list | read 1