30392. ἔξοχος

standing out
logeion_003
 countfreq. per 10K
core540.4
corpus1930.1

Editions by Text Group (58)

* indicates part of the core corpus

workcountfreq.log ratio
pseudo-Aristotle
De mundo 1 1.6
Apollonius Rhodius
Argonautica* 5 1.2
Euripides
Bacchae* 1 1.2
Plutarch
Comparison of Pericles and Fabius Maximus 1 13.3
Athenaeus of Naucratis
Deipnosophistae 6 0.2
Deipnosophistae 6 0.2
Homer
Iliad* 20 1.6
Odyssey* 16 1.7
Herodian
Ab excessu divi Marci 1 0.2
Xenophon
Memorabilia 1 0.3
Pindar
Olympian* 4 6.4
Pythian* 2 2.5
Nemean* 6 11.3
Galen
De diebus decretoriis 1 0.4
De compositione medicamentorum secundum locos I-VI 3 0.2
De antidotis 1 0.4
De theriaca ad Pisonem 1 0.8
Lucian of Samosata
Gallus 1 1.8
Charon sive contemplantes 1 2.3
Revivescentes sive piscator 1 1.5
Aeschylus
Prometheus Bound 1 1.7
Prometheus Bound 1 1.6
Agamemnon 1 1.3
Agamemnon 1 1.1
Apollodorus
Library 1 0.4
Clement of Alexandria
Protrepticus 1 0.4
Stromata Books 7-8 1 0.3
Dio Chrysostom
Orationes 2 0.1
Ammonius Grammaticus
Qui Dicitur Liber De Adfinium Vocabulorum Differentia 1 0.6
Batrachomyomachia
Batrachomyomachia 3 14.2
Certamen Homeri et Hesiodi
Certamen Homeri et Hesiodi 1 3.6
Clemens Romanus
Epistula I ad Corinthios 1 1.0
Martyrium Polycarpi
Martyrium Polycarpi 1 3.7
Oracula Sibyllina
Oracula 7 2.6
Theophilus
Ad Autolycum 1 0.5
Ad Autolycum 1 0.5
Eusebius
Praeparatio Evangelica 1 0.0
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Historia Ecclesiastica 2 0.2
Vita Constantini 2 0.5
Oration of Constantine 1 0.9
Epiphanius
Panarion (Adversus Haereses) 2 0.1
Gregorius Nazianzenus
Christus Patiens [Dub.] (Fort. Auctore Constantino Manasse) 1 0.6
Manetho Astrologus, 4th. century CE
Apotelesmatica 8 4.3
Anna Comnena
Alexias 8 0.6
Alexias 8 0.6
Alexias 8 0.6
Evagrius, Scholasticus
Ecclesiastical History 3 0.6
Gelasius
Historia Ecclesiastica 2 0.4
Joannes Zonaras
Annals of Rome 6 0.2
Agathias Scholasticus
Historiae 1 0.2
Eustratius
In Aristotelis Ethica Nicomachea I Commentaria 1 0.0
Cyril of Alexandria
In XII Prophetas 1 0.0
Scholia in Homerum
Scholia in Odysseam 8 0.5
Pindar Scholia
Scholia in Pindarum Olympian Odes 10 1.5
Scholia in Pindarum Pythian Odes 3 0.6
Scholia in Pindarum Nemean Odes 9 2.4
Scholia in Pindarum Isthmian Odes 2 1.2

Passages (9 of 182)

passage   count
1.1 word list | read 1
1.4 word list | read 1
1.159 word list | read 1
1.187 word list | read 1
4.32 word list | read 1
8.28 word list | read 2
8.30 word list | read 1
11.10 word list | read 1
13.82 word list | read 1